Skip to content Skip to navigation

Tasarım ve Teori

Aktüatörün strokun neresinde olduğu hakkında elektronik olarak geri bildirim sağlamasının farklı yolları şunları içerir:
  • potansiyometre
  • Kodlayıcı
  • CAN veri yolu çıkışı

Potansiyometre

Potansiyometre, direnç farklılığı sağlayan analog bir geri bildirim cihazıdır. Aktüatör uzadıkça, direnç değişir. Konumu belirlemek için direnç üzerindeki direnç veya voltaj düşmesi ölçülebilir.

Potansiyometre örneği

Kodlayıcı

Bir kodlayıcı, aktüatör hareket ettikçe bir darbe çıkışı sağlar. Darbe çıkışı genelde PLC gibi bir kontrol sistemi tarafından kullanılması için mevcuttur. Kontrol sistemi, göreli konumu belirlemek için çıkışı kullanabilir. Göreli konum cihazı olduğu için, ilk kurulumda ve kontrol sistemi darbelerin takibini kaybettiğinde, sistemi "ana konumuna" getirmek gereklidir.

Aşağıdaki görüntü bir kodlayıcı örneğini gösterir. Solda Thomson aktüatörü içerisinde kullanılan sensörün örneği bulunmaktadır. Sağda, sensörü tetiklemek için kullanılan tetikleyici tekerleğin örneği bulunmaktadır.

Bir kodlayıcı örneği

CAN veri yolu

CAN veri yolu, CAN veri yolu kullanarak aktüatör hakkında dijital olarak veri sağlar. Konum geri bildirimi ve çalışma parametreleri CAN veri yolu üzerinden aktarılabilir. Bu, kablolamayı kolaylaştırır.

CAN veri yolu kontrollü sistem

Bir CAN veri yolu kontrollü sistemde:
  1. Her bir cihaza dağıtılan güç. (kırmızı çizgiler)
  2. Aktüatörler ile direkt olarak kontrol sistemi iletişimleri. CAN veri yolu üzerinden aktarılan konum geri bildirimi ve çalışma parametreleri. (mavi çizgiler)

Geleneksel sistem

Bir geleneksel sistemde:
  1. Her bir cihaza dağıtılan güç (kırmızı çizgiler)
  2. Kontrol sistemleri her bir kontrol kutusu ile ayrı olarak iletişime geçer. (turuncu kontrol kutusu, sarı iletişim çizgileri)
  3. Aktüatörden gelen geri bildirim her bir geri bildirim cihazı için ek kablolama gerektirir. örn. potansiyometre veya limit anahtarları (Yeşil çizgiler)

back to top