Skip to content Skip to navigation

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar Enerjisi

En iyi rüzgar koşulları genelde zor ulaşılan yerlerde bulunur.– denizde, büyük bir alanın ortasında, tepenin başında. Zorlu çevresel şartlar için dayanıklı çözümler gereklidir. Güvenlilirlik birinci derecede önemli olup bakımın asgari olması gerekir. Thomson aktüatörleri uzun seneler boyunca en zorlu çevresel şartlarda bile bakım gerektirmeden güvenilir olarak çalışır.

Motor kapağı kaldırma tertibatı ve park frenleri:

Rüzgar değirmenleri türbin evlerindeki büyük bileşenlerin bakımını sağlamak için üst çatı kapağıyla inşa edilmiştir. Bu çatı kapakları genelde el ile işletilmek için çok ağırdır. Türbinin kendisi aynı zamanda rotorun servis için konumunda kalması veya rüzgar şartlarının değirmeni durdurmasını gerektirdiği zamanda park frenlerine sahip olmak zorundadır. Lineer aktüatörler veya vidalı kaldırma üniteleri her iki durumda da ideal çözümdür.

  • Aktüatörler ve vidalı kaldırma üniteleri hidrolik alternatifleriyle karşılaştırıldığında temizdir. Pompa, boru, valfler ve su tesisatına gereksinimleri yoktur. Hiçbir yağ sızıntı riski veya bakım gereksinimi bulunmamaktadır.
  • Hazır olarak bulunan kısa devre kesicilerinin ucuyla konumlanması kolaydır.
  • Kurulumu ve  çalıştırılması  basittir .
  • Thomson aktüatörleri veya vidalı kaldırma üniteleri esnek konfigürasyona izin veren bir çok montajlama seçeneklerine sahiptir.

Motor Kapağı Kaldırma Tertibatı:

Ağır servis kapaklarının, bir aktüatörü veya vidalı kaldırma ünitesini ideal hale getirmek için buzla kaplı olsa bile elektriği açık olmalıdır.

Rotator Freni

Rotor frenleme işlevi bir aktüatör veya vidalı kaldırma ünitesi kullanılarak kolayca yapılabilir. Fren, bakımdayken ve rüzgar koşullarının rotoru park etmek zorunda bıraktığı zaman kullanılır.

Denizde, çölde veya düz alanlarda

Rüzgar değirmenleri genelde rüzgar şartlarının ideal olduğu yerlere konumlandırılır. Tuzlu su, buz, kum fırtınası, yüksek nem ve aşırı sıcaklık değişimleri çoğu elektromanyetik bileşenler için ortamı idealden uzaklaştırır. Thomson aktüatörleri ve vidalı kaldırma üniteleri IP67'ye kadar olan korumayla mevcur olup işi yapmak için gerekli kadar serttir.

back to top