Skip to content Skip to navigation

Araba Şasisi Nakliyesi

Araba Şasisi Nakliyesi

Materyal işleme çözümleri, bazı durumlarda birbirine bitişik olarak yerleştirilemeyen üretim hücrelerinin bir araya getirilmesini içerebilir. Mal, parça veya bileşenlerin bu hücreler arasında taşınması, diğer süreçleri etkilemeden, uzak mesafelerin hızlı bir şekilde aşılmasını gerektirebilir. Malların hareketi yürüme yolları veya kamyon güzergahları ile çakışmayacağından ve değerli zemin alanı diğer üretim ekipmanı için boş bırakılabileceğinden baş üstü taşıma sistemleri bunu başarmayı sağlayan yöntemlerden biridir.

Ayarlanabilir Seçme Aracı

Lineer aktüatörlerin, hassas lineer aktüatörlerin ve yuvarlak raylı Ball Bushing® yataklarının kullanılması bu aracın ayarlanabilir olmasını sağlayarak, karışık üretim hattında farklı şasi türleri arasından seçim yapabilmenizi sağlar.

Uzun Taşıma Sistemleri

Thomson, nesneleri yüksek hızda uzun mesafelerde taşıyabilme kapasitesine sahip bir dizi sistem sunmaktadır. Bu uygulamada, bütün halinde bir araba şasisi birkaç saniye içinde 12 metre öteye taşınır.

Çalışma Alanı Genişletmesi

Bir robot tabanının lineer kılavuz, bilyalı vida ve Micron planet dişlisinden oluşan bir kombinasyon üzerine monte edilmesiyle, tüm çalışma alanları etkileyici şekilde genişletilebilir. Robot, aynı zamanda hareketli şasi üzerinde de çalışma yapabilir.

Kaldırma Ünitesi

Teleskopik kaldırma ünitesi, Tollobelt sistemi için ideal eklentidir. Kaldırma ünitesi şasiyi taşıma yolundaki nesnelere ulaşamayacak yükseklikte kaldırabileceğinden ve aşağı erişebileceğinden, teleskopik işlev, sistemin tavana oldukça yakın bir şekilde yerleştirilebilmesini sağlar.

back to top