Skip to content Skip to navigation

Bilyalı vida sürücüsü dönme hareketini lineer harekete dönüştüren (ya da benzeri) bir tertibattır.  Devridaim yapan bilyalı rulmanlara sahip bir tertibat olarak paketlenmiş bir bilyalı vida ve bir bilyalı somundan oluşur.  Bilyalı vida ve somun arasındaki arayüz uyumlu bilya formlarında dönen bilya rulmanları tarafından yapılır.  Dönme elemanlarıyla, bilya vidası çok düşük bir sürtünme katsayısına sahiptir ve tipik olarak %90 oranında katsayıdan daha yüksektir. Aktarılan kuvvetler her bilya için nispeten düşük bir göreceli yük sağlayarak, çok sayıda bilyalı rulman üzerinden dağılırlar.

Kaynakça

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD Modelleri

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
Ball Screws (Metric) 2D/3D Interactive Models
Ball Screws (Inch) 2D/3D Interactive Models
Ball Screws (Legacy) 2D/3D Interactive Models
back to top