Skip to content Skip to navigation

Napęd wykorzystujący mechanizm śrubowo-toczny jest zespołem przenoszącym ruch obrotowy na liniowy (lub odwrotnie).  Napęd składa się ze mechanizmu śrubowo-tocznego i nakrętki kulowej umiejszczonych w jednym zespole wraz z nawrotnymi łożyskami kulkowymi.  Połączenie pomiędzy mechanizmem śrubowo-tocznym i nakrętką zapewniają odpowiednie obiegi łożysk kulkowych.  Dzięki elementom tocznym napęd z mechanizmem śrubowo-tocznym charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem tarcia i ponad 90% wydajnością. Wytwarzane siły rozdzielane są na wiele kulek łożyskowych, co gwarantuje niskie obciążenia każdej kulki.

Literatura

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD modele

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
Ball Screws (Metric) 2D/3D Interactive Models
Ball Screws (Inch) 2D/3D Interactive Models
Ball Screws (Legacy) 2D/3D Interactive Models
back to top