Skip to content Skip to navigation

Napęd wykorzystujący mechanizm śrubowo-toczny jest zespołem przenoszącym ruch obrotowy na liniowy (lub odwrotnie).  Napęd składa się ze mechanizmu śrubowo-tocznego i nakrętki kulowej umiejszczonych w jednym zespole wraz z nawrotnymi łożyskami kulkowymi.  Połączenie pomiędzy mechanizmem śrubowo-tocznym i nakrętką zapewniają odpowiednie obiegi łożysk kulkowych.  Dzięki elementom tocznym napęd z mechanizmem śrubowo-tocznym charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem tarcia i ponad 90% wydajnością. Wytwarzane siły rozdzielane są na wiele kulek łożyskowych, co gwarantuje niskie obciążenia każdej kulki.

Literatura

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD modele

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.

Ball Screws (Metric) 2D/3D Interactive Models
Ball Screws (Inch) 2D/3D Interactive Models
Ball Screws (Legacy) 2D/3D Interactive Models
back to top