Skip to content Skip to navigation

Rozwiązania i produkty Thomson do obrabiarek

Obrabiarki

Produkty firmy Thomson z zakresu techniki liniowej stosowane są w szeregu funkcji maszyn do toczenia, frezowania, wykrawania, gładzenia, szlifowania, frezowania obwiedniowego i innych obrabiarek, takich jak:

  • Załadunek nieobrobionego materiału i wyładunek obrobionych elementów
  • Operacje wymiany narzędzi
  • Pozycjonowanie narzędzi do obróbki
  • Operacje pomiarowe
  • Blokowanie przedmiotów obrabianych w obrabiarkach
  • Uruchamianie drzwi, włazów, pokryw i innych elementów związanych z bezpieczeństwem pracy
back to top