Skip to content Skip to navigation

Wyłączenie odpowiedzialności

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI.
Cała zawartość: Copyright © 2000–2012 Thomson. Informacje zawarte na tej stronie WWW mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

 

Zawartość
Firma Thomson zastrzega sobie prawo do nieponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. W związku z tym roszczenia dotyczące szkód spowodowanych wykorzystaniem jakichkolwiek udostępnionych informacji, w tym wszelkiego rodzaju informacji, które są niekompletne lub nieprawidłowe, będą oddalane.

Wszystkie oferty nie są wiążące i nie ponoszą za sobą zobowiązań. Części stron lub całe publikacje zawierające wszystkie oferty i informacje mogą zostać rozszerzone, zmienione albo częściowo lub całkowicie usunięte przez firmę Thomson bez uprzedniego powiadomienia.

 

Odnośniki i odsyłacze
Firma Thomson nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których występują odwołania lub odnośniki z tych stron — chyba że firma Thomson ma pełną wiedzę o nielegalnej treści i byłaby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez użytkowników odwiedzających stronę thomsonlinear.com. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody w wyniku korzystania z prezentowanych tam informacji, odpowiedzialny może być jedynie autor poszczególnych stron, a nie osoba, która zamieściła odsyłacz do tych stron.

 

Prawa autorskie
Firma Thomson nie zamierzała publikować żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi. Jeśli nie było to możliwe, zamieszczona została informacja o prawach autorskich obejmujących dany obiekt. Wszelkie prawa do materiałów stworzonych przez firmę Thomson są zastrzeżone. Kopiowanie lub wykorzystywanie obiektów takich, jak wykresy, dźwięki lub tekst w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez uprzedniej zgodny firmy Thomson jest zabronione.

 

Zasady zachowania prywatności
Dane osobowe lub firmowe (adres email, imię/nazwa, adresy) są podawane przez użytkowników dobrowolnie. Wykorzystywanie adresów pocztowych i adresów email, numerów telefonicznych oraz faksów w celach marketingowych jest zabronione. Wobec osób przesyłających niechciane wiadomości (spam) podejmowane będą kroki prawne. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności obejmującą niniejszą witrynę internetową.

 

Moc prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest częścią witryny internetowej, z której użytkownik został przekierowany tutaj. Jeśli fragmenty lub pojedyncze zapisy tego oświadczenia są niezgodnie z prawem lub niepoprawne, nie wpływa to na zawartość i moc prawną pozostałych części tego oświadczenia.

Aby skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o firmie Thomson, naszych produktach, usługach lub polityce prywatności, prosimy o skorzystanie z poniższych danych kontaktowych.

Thomson Industries, Inc.
1500 Mittel Blvd.
Wood Dale, IL 60191, USA
Telefon: 1-540-633-3549
Faks: 1-540-633-0294
E-mail: thomson@thomsonlinear.com

 

Potwierdzenie
UŻYTKOWNIK POTWIERDZA PRZECZYTANIE I ZROZUMIENIE ORAZ PRZYJĘCIE TREŚCI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI A TAKŻE ZGADZA SIĘ NA WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY, DO KTÓRYCH NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SIĘ ODNOSI. Firma Thomson zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do tego oświadczenia w dowolnym momencie.

back to top