Skip to content Skip to navigation

Zgodność z dyrektywą RoHS

Firma Thomson dostarcza na całym świecie produkty, które spełniają wymogi stawiane przez różnorodnych klientów i są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Od lutego 2003 roku Unia Europejska wymaga, aby w niektórych kategoriach urządzeń elektrycznych i elektronicznych sprzedawanych w Unii Europejskiej następujące substancje: ołów (Pb), rtęć (Hg), kadm (Cd), sześciowartościowy chrom (Cr6+), bifenyle polibromowane (PBB) i polibromowany eter difenylowy (PBDE), zostały zastąpione bezpieczniejszymi alternatywami. Od 21 lipca 2011 roku obowiązuje nowa dyrektywa RoHS 2011/65/UE.

Firma Thomson zapoznała się z tą dyrektywa („w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, RoHS 2011/65/UE”), potocznie zwanej RoHS 2. Mimo iż wiele produktów firmy Thomson bezpośrednio nie wchodzi w zakres dyrektywy RoHS, w tabelach na kolejnych stronach podsumowano stan zgodności z dyrektywą RoHS dotyczący większości wytwarzanych produktów. Niektóre specjalne oferty produktów z wymienionych w tabeli rodzin, które zawierają podzespoły wymagane przez określonego klienta, mogą nie być zgodne (na przykład, jeśli zamówiono specjalny łącznik, może on być niezgodny).

Lista ta powstała po starannej ocenie naszej obecnej oferty produktowej oraz produktów wytwarzanych przez naszych klientów, które mogą podlegać dyrektywie RoHS. Podejmując się tego zadania, firma Thomson świadczy cenną usługę naszym klientom, ponieważ ułatwia im zapewnienie zgodności. Certyfikat RoHS może zostać wydany na żądanie, według numeru katalogowego. Jeśli na liście nie ma zakupionego produktu firmy Thomson, skontaktuj się z inżynierem ds. sprzedaży firmy Thomson, aby sprawdzić zgodność danego zastosowania z wymaganiami

Tabela RoHS

Nazwa handlowa Rodzina produktów Opis
Thomson 60 Case Shafting Wał z szyną okrągłą
Thomson Nakrętka kulkowa Nakrętki kulkowe do śrub
Thomson Śruba z nakrętką kulkową Śruby z nakrętką kulkową
Thomson Śruba pociągowa, śruba pociągowa z napędem silnikowym Śruby pociągowe
Thomson Szyny profilowe — seria 400; seria 500; AccuMini;
T-Series; Microguides
Szyny profilowane
Thomson Łożyska liniowe — Super Smart
Łożyska Super Precision
Łożyska liniowe
Thomson Precyzyjne rozwiązania kulkowe Precyzyjne rozwiązania kulkowe
Micron Przekładnie Przekładnie
API Delevan wzbudniki, transformatory, przetworniki położenia kątowego wzbudniki, transformatory, przetworniki położenia kątowego
Thomson Katalog siłowników przemysłowych
PPA i Electrak
Siłowniki
back to top