Skip to content Skip to navigation

RoHS Uyumluluğu

Thomson, dünya genelinde, farklılığa dayalı müşteri tabanının gerekliliklerini karşılayan ve tüm uygulanabilir devlet düzenlemelerine uygun ürünler sağlama konusunda kararlıdır; Şubat 2003'te yürürlüğe giren Avrupa Birliği kararı, Avrupa Birliği'nde satılan belirli elektrikli ve elektronik ekipmanın bazı kategorilerinde aşağıdaki maddelerin içeriğinin kısıtlanmasını şart koşmaktadır: Kurşun (Pb), Cıva (Hg), Kadmiyum (Cd), Altı değerlikli krom (Cr6+), Polibromlu bifeniller (PBB) ve Polibromlu difenil eter (PBDE) yerine daha güvenli alternatifler kullanılacaktır; 21 Temmuz 2011'de yeni ROHS yönergesi 2011/65/EU yürürlüğe girmiştir.

Thomson genellikle RoHS 2 olarak bilinen bu yönergeyi (“elektrikli ve elektronik ekipmanda tehlikeli madde kullanımının kısıtlanması hakkında, RoHS 2011/65/EU”) incelemiştir. Her ne kadar çoğu Thomson ürünü doğrudan RoHS yönergesi kapsamında olmasa da gelecek sayfalardaki tablolarda üretilen çoğu ürün için RoHS uyumluluk durumunu özetledik. Tabloda listelenen serilerde Müşteriye özgü bileşenler içeren bazı özel ürünler, uyumlu olmayabilir; örneğin özel bir konnektör gerekliliği belirtildiğinde, bu konnektör uyumlu olmayan bir parça olabilir.

Bu liste, mevcut ürün yelpazemizin ve müşterilerimizin ürettiği RoHS'den etkilenmiş olabilecek ürünlerin dikkatlice incelenmesiyle oluşturulmuştur. Thomson, bu eylem ile Müşterilerimizin uyumunu kolaylaştırarak Müşterilere değerli bir hizmet sunmaktadır. ROHS Sertifikası, parça numarası ile talep üzerine hazırlanabilir. Satın aldığınız bir Thomson ürünü listede yer almıyorsa, lütfen gerekliliklerinizin incelenmesi için Thomson Satış Mühendisiniz ile irtibata geçin.

RoHS Uyumluluk Tablosu

Marka Adı Ürün Serisi Açıklama
Thomson 60 Case Mil Düzeneği Yuvarlak Raylı Mil Düzeneği
Thomson Bilyalı Somun Vidalar için Bilyalı Somunlar
Thomson Bilyalı Vida Bilyalı Vidalar
Thomson Kılavuz Vida, Motorlu Kılavuz Vida Kılavuz Vidalar
Thomson Profil Rayları - 400 Serisi; 500 Serisi; AccuMini;
T-Serisi; Mikro kılavuzlar
Profil Rayları
Thomson Lineer Rulmanlar - Süper Akıllı
Süper Hassas Rulmanlar
Lineer Rulmanlar
Thomson Tam Küreler Tam Küreler
Micron Dişli kutuları Dişli kutuları
API Delevan İndüktörler, Trafolar, Çözümleyiciler İndüktörler, Trafolar, Çözümleyiciler
Thomson Katalog PPA ve Electrak
Endüstriyel Aktüatörleri
Aktüatörler
back to top