Skip to content Skip to navigation

Gizlilik Beyanı

Biz kimiz?

Sorumlu, Madde 4, fıkra 7 GDPR kapsamında

Thomson Industries, Inc. ("Thomson")

1500 Mittel Blvd.
Wood Dale, IL 60191, USA
Telefon: +1-540-633-3549
E-posta: thomson@regalrexnord.com

Regal Rexnord’in aktif şirketidir.

Mekanik hareket kontrol çözümleri üretiyor ve bu ürünler ile bileşenleri müşterilerimize tedarik ediyoruz.

Bilgilerinizi bu Gizlilik Bildiriminin ilerleyen kısımlarında açıklanan şekilde kullanıyoruz. Bize verdiğiniz bilgilerin “veri sorumlusu” olacağız.

Avrupa’daki bağlı kuruluşlarımız:

Almanya
Thomson Neff Industries GmbH
Nürtinger Straße 70
72649 Wolfschlugen
Telefon: +49 (0) 7022 504 403
E-posta: thomson.europe@regalrexnord.com

Veri gizliliği yetkilisi iletişim bilgileri: thomson.datenschutz.deutschland(at)regalrexnord.com

İsveç
Tollo Linear AB
Bredbandsvägen 12
29162 Kristianstad
Telefon: +46 44 590 2400
E-posta: thomson.europe@regalrexnord.com

Diğer iştirakler ve diğer bölgelerin temsilcileri.

Web sitemiz, kendi gizlilik bildirimlerine ve koşullarına sahip olan diğer web sitelerine bağlantı vermektedir.

Veri koruma yetkilimizle nasıl iletişime geçeceksiniz?

Veri koruma yetkilimizin iletişim bilgileri:
Thomson Neff Industries GmbH için: thomson.datenschutz.deutschland(at)regalrexnord.com veya ilgili posta adresine, altına “Veri koruma yetkilisinin dikkatine” anlamına gelen şu eklenti ile birlikte "Attn: Data protection officer”.

For Tollo Linear AB için, GDPR ile ilgili tüm konularda Thomson Industries, Inc. bünyesinde bir koordinatör bulunmaktadır. E-Posta: thomson.privacy.scandinavia(at)regalrexnord.com.

Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

Kişisel bilgilerinizi adımıza belirli işlevleri yerine getiren ve bize hizmet sunan, yetkili Thomson distribütörleri, profesyonel danışmanlar, iş teknolojileri sistemlerimiz üzerinde test ve geliştirme çalışmaları gerçekleştiren BT danışmanları, araştırmacılar ve ortaklaşa çalışılan hizmet sağlayıcıları gibi üçüncü taraflar ile paylaşabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi, başta ticari ve operasyonel amaçlar olmak üzere kurum içi nedenlerle Regal Rexnord şirketleriyle paylaşabiliriz.

İşletmemizi geliştirme sürecinde varlıklarımızı satabilir ya da yeni varlıklar satın alabiliriz. Başka bir kurumun bizi satın alması ya da bizimle birleşmesi halinde kişisel bilgileriniz bu ilgili kuruma açıklanacaktır.

İflas veya yeniden yapılanma sürecini başlatmamız ya da bu sürecin bize karşı başlatılması halinde tüm bu bilgiler bizim varlığımız gibi işlem görecek ve üçüncü taraflara atılabilecek veya devredilebilecektir.

Gerekli olduğunda, yürürlükteki bir kanunun gerektirdiğine iyi niyetli bir şekilde inanmamız, bir soruşturma yürüten devlet kurumlarının talep etmesi halinde yasal yükümlülüklere uymak, yolsuzluğu ya da teknik açıkları veya güvenlik açıklarını tespit etmek ve bunlara karşı koruma sağlamak, bir acil duruma müdahale etmek ya da üçüncü tarafların, sitemizin ziyaretçilerinin, işletmemizin ya da kamunun hakları, mülkü, güvenliği veya emniyetini korumak amacıyla kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşırız.

Bu üçüncü taraflar, mahremiyet ve gizlilik konularında benzer ve eşit sınırlayıcılıkta yükümlülüklere uyacaktır.

Bu Gizlilik Bildiriminde açıkça belirttiğimiz ya da yasaların gerektirdiği durumlar haricinde başka bir üçüncü taraf bilgilerinize erişemeyecektir.

Kişisel verilerinizi kullanmak için yasal dayanağımız nedir?

Bilgilerinizi işleme amacımız:

  • Size [thomsonlinear.com web sitesi] aracılığıyla, Şart ve Koşullarımızla uyumlu bir biçimde ürün VE/VEYA hizmet temin etmek.
  • Sorulara yanıt verilmesi, uygulama mühendisliği desteği, sözleşme görüşmeleri ve sözleşmenin yerine getirilmesi ya da talebiniz üzerine ilgili adımların atılması için gerekli olması.
  • Gereken şekilde yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz.
  • Sizin VE/VEYA işvereninizin hayati çıkarlarını korumak

Thomson ürünleri ve hizmetlerinin tartışılması, tedarik edilmesi ve bunlar için fiyat teklifi verilmesi açısından meşru çıkarlarımız çerçevesinde hareket etmemiz için gerekli olduğundan ve bu durum iş unvanınız, çalışanınızın sektörü, coğrafi bölgeniz, uygulama tipleriniz ve daha önceden belgelendirilmiş ürün çıkarları ile ilgili profil oluşturulmasını gerektirdiğinden. Her ne kadar bu tipte faaliyetlerle ilgili bazı riskler mevcut olduğundan, verilerinizin korunmasına dair haklarınızın maruz kalabileceği riskler, Thomson ürün ve hizmetleri için potansiyeliniz ve fiili ihtiyaçlarınıza hizmet etmenin sağlayacağı kayda değer faydalar daha önemlidir. Ayrıca, tüm kişisel veri süreçleri ve ilgili veri sistemlerine ilgili uygulamalar hakkında İşleme Faaliyetlerinin Kaydedilmesi belgelerinin oluşturulması ve sürekli olarak gözden geçirilmesiyle haklarınız için koruyucu tedbirleri uygulamaya koymuş bulunuyoruz. Meşru çıkarlara dayalı olarak, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine dilediğiniz zaman, size özgü dayalı gerekçelerle karşı çıkma hakkına sahipsiniz. Bu hak ve bu hakkın nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi aşağıda verilmiştir.

Kişisel verilerinizi nerede saklıyoruz? Kişisel verilerinizi AEA dışına aktarıyor muyuz?

Bize sağladığınız tüm bilgiler, veri işleme hizmet sağlayıcılarımızın güvenli sunucularında saklanmaktadır.
Mümkün olduğunca bilgilerinizi yalnızca Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içinde işlemeye çalışmaktayız. Kişisel verileri AEA dışına aktarmamız ya da hizmet sağlayıcılarımızın bunu yapması durumunda, işleme sırasında verilerin korunması için her zaman uygun bir veri koruma düzeyi üzerinde mutabakata varırız. Satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, operasyonlar ve mühendislik işlevlerimizin bir kısmı AEA dışındaki ülkelerde bulunmaktadır. Kişisel verilerin AEA dışındaki ülkelerde işlenmesi ya da bu ülkelerden verilere erişilmesine karşı korunması için tedbirler almış bulunuyoruz. Bu Gizlilik Politikasının en üst kısmında verilen bilgileri kullanarak bize ulaşmanız halinde, ilgili aktarım işlemleri için verilen güvenlik teminatlarının bir kopyasını alabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Bilgilerinizi sağlama süremiz, bilgilerinizi kullanma amaçlarımıza bağlı olacaktır.
Kişisel verilerin saklanma süresi için kriter, ulusal mevzuattaki ilgili saklama süresidir. Son tarih geçtikten sonra, ilgili veriler artık sözleşme şartlarının yerine getirilmesi veya bir sözleşme başlatılması için gerekli olmadığında rutin olarak silinecektir.
Almanya’da saklama dönemleri için örnek:

  • Mali beyanlarla ilgili bilgiler (ör. faturalar) = 10 yıl
  • Ticari yazışmalar = 6 yıl
  • Başvurular = Ret mektubundan 6 ay sonra
  • Çalışan belgeleri = Şirketten ayrıldıktan 10 yıl sonra

Bilgilerinizi yalnızca bu Gizlilik Bildiriminde belirlenen amaçlar için makul düzeyde gerekli olduğu sürece ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla saklarız. Bilgileri saklama süremizi belirleyen kurum içi kurallarımız bulunmaktadır.

Hakkınızda sakladığımız kişisel bilgiler ile ilgili olarak ne tür haklara sahipsiniz?

Kanunlara göre kişisel verilerinizle ilgili olarak birkaç hakkınız bulunmaktadır. Haklarınız ile ilgili daha fazla bilgi ve tavsiyeyi ülkenizdeki veri koruma düzenleyici kurumundan elde edebilirsiniz.

Haklar Bu ne anlama geliyor?
1. Bilgilendirilme hakkı Bilgilerinizi nasıl kullandığımız ve haklarınız ile ilgili olarak net, şeffaf ve kolaylıkla anlaşılabilecek bilgiler alma hakkına sahipsiniz. Bu nedenle size bu Gizlilik Bildirimindeki bilgileri sağlamaktayız.
2. Erişme hakkı Bilgilerinize (işlememiz halinde) ve belirli diğer bilgilere (Gizlilik Bildirimimizde belirtilenlere benzer) erişme hakkına sahipsiniz. Bunun nedeni, farkındalık kazanmanızı ve bilgilerinizin verileri koruma kanununa uygun şekilde kullandığımızı kontrol edebilmenizi sağlamaktadır. Talep üzerine verilerin bir kopyasını size vereceğiz.
3. Düzeltme hakkı Yanlış veya yetersiz olması halinde bilgilerinizin düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
4. Silme hakkı Bu ayrıca ‘unutulma hakkı’ olarak bilinir ve basitçe ifade etmek gerekirse, bilgilerinizi kullanmaya devam etmemizi gerektirecek bir neden bulunmadığında bilgilerinizin silinmesi veya kaldırılmasını talep edebilmenizi sağlar. Bu genel bir silme hakkı değildir, istisnalar geçerlidir.
5. İşlemeyi kısıtlama hakkı Bilgilerinizin kullanılmaya devam edilmesini ‘engelleme’ veya sınırlama haklarına sahipsiniz. İşleme kısıtlandığında, bilgilerinizi saklamaya devam edeceğiz ancak kullanmaya son vereceğiz. Kısıtlama talebine ileride de uyulmasını sağlamak için bilgilerinin kullanımının ‘engellenmesini’ talep eden kişilerin listesini tutmaktayız.
6. Verilerin taşınabilirliği hakkı Belirli koşullar altında, sizinle ilgili olarak bize sağladığınız kişisel verileri yapılandırılmış, güncel ve makinede okunabilir bir biçimde size ya da diğer hizmet sağlayıcılarına iletmemizi isteme hakkına sahipsiniz.
7. İşlemeye karşı çıkma hakkı Meşru çıkarlara dayalı işleme ve doğrudan pazarlama (artık potansiyel fırsatlar konusunda sizinle iletişime geçilmesini istemiyorsanız) için işleme dahil olmak üzere belirli işleme türlerine karşı çıkma hakkına sahipsiniz.
8. Şikayette bulunma hakkı Kişisel verilerinizi kullanma veya işleme şeklimiz hakkında ülkenizdeki veri koruma düzenleyici kurumuna şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.
9. Onayı geri alma hakkı Kişisel verileriniz ile yaptığımız herhangi bir işleme onay verdiyseniz, bu onayı dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz (bu hakkı kullanmanız halinde o zamana kadar onayınızla kişisel verilerinizle yaptığımız herhangi bir işlem yasa dışı sayılmayacaktır). Bu, kişisel verilerinizi pazarlama amaçlı olarak kullanmamız için bize verdiğiniz izni geri alma hakkınızı da içermektedir.

Haklarınızı kullanmak için nasıl talepte bulunabilirsiniz?

Yukarıdaki haklardan herhangi birini kullanmak ya da bir soru sormak için lütfen bu gizlilik bildiriminin en üstünde verilen iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşın.

Haklarınızı kullanmak için ilettiğiniz talebi nasıl işleme alacağız?

Size mümkün olan en kısa sürede yanıt vereceğiz. Genel olarak bu yanıtı talebinizin bize ulaşmasını takip eden bir ay içerisinde vermekteyiz ancak talebinizin işleme alınmasının uzun sürecek olması halinde size dönüş yaparak bu konuda sizi bilgilendireceğiz.
Genellikle taleplere yanıt verme ve bilgi sağlama işlemleri için ücret talep etmemekteyiz ancak aşağıdaki hususlar için bilgi sağlama konusunda idari maliyetlerimizi karşılaması adına sizden makul bir ücret talep edebiliriz:

  • temelsiz veya aşırı/yinelenen talepler veya
  • aynı bilgilerin başka kopyalarının talep edilmesi.

Alternatif olarak, kanunlar, bize talebe yanıt vermeyi reddetme hakkı tanıyabilir.

Bir denetim kurumuna nasıl şikayette bulunabilirim?

Denetim kurumuna dilediğiniz zaman şikayetinizi iletmek üzere ulaşabilirsiniz. Başvurabileceğiniz denetim kurumu, ikamet ettiğiniz, çalıştığınız veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği eyalete bağlıdır. Denetim kurumları (kamu sektörü dışı için) ve adreslerinin listesi için:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Kişisel verilerin sağlanması için yasal veya akdi hükümler, sözleşme sonuçları için gereklilik, veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü, verileri sağlamamasının olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen kanunlar (ör. vergi düzenlemeleri) tarafından gerekli görüldüğü veya akdi düzenlemelerden (ör. sözleşme ortağı ile ilgili bilgiler) kaynaklanabileceği konusunda sizi bilgilendirmek isteriz. Bazı durumlarda, veri sahibinin daha sonra tarafımızdan işlenmesi gerekecek kişisel veriler sağlaması, sözleşmenin sonuçlandırılması için gerekli olabilir. Örneğin; ilgili kişinin şirketimizle sözleşme akdetmesi halinde, kişisel verilerini bize sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Kişisel verilerin sağlanmaması, veri sahibi ile sözleşme akdedilemeyeceği anlamına gelecektir. Veri sahibinin kişisel verileri sunması öncesinde, çalışanlarımızdan biriyle iletişime geçmesi gerekmektedir. Çalışanımız, kişisel verilerin sağlanmasının yasalar ya da akdi şartlar gereği veya sözleşmenin sonuçlanması için zorunlu olup olmadığı, kişisel verileri sağlama yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı ve kişisel verilerin sağlanmamasının sonuçlarının neler olacağı konusunda veri sahibinin duruma göre bilgilendirecektir.

Sizinle ilgili olarak otomatikleştirilmiş kararlar alıyor muyuz?

Hayır, otomatik karar verme ya da otomatik profil oluşturma süreçlerinden faydalanmamaktayız.

Web sitesi ziyaretçileri

Web sitemize eriştiğinizde, genel nitelikli bilgiler otomatik olarak kaydedilir. Bu bilgiler (sunucu günlük dosyaları) örnek olarak web tarayıcısının türünü, kullanılan işletim sistemini, internet servis sağlayıcınızın etki alanı adını ve bunların benzerlerini içerebilir. Bunlar, kişi olarak hakkınızda sonuç çıkarılmasını sağlamayacak bilgilerdir. Bu bilgiler, talep ettiğiniz web sayfalarının içeriğinin doğru şekilde sunulması için teknik açıdan gereklidir ve internet kullanımı sırasında zorunludur. Bu türden anonim bilgiler, internetteki görünümümüzü ve görünümün ardında yatan teknolojiyi optimize etmek amacıyla tarafımızdan istatistiksel olarak değerlendirilir.

Thomson çevrim içi boyutlandırma ve seçim araçları ile yapılan konfigürasyonların kaydedilmesi, ölçüm ve para birimi tercihlerinin kaydedilmesi, fiyat teklifi istenmesi ve 3D/2D CAD çizimlerinin indirilmesi için web sitesine adınız, e-posta adresiniz ve temel iletişim bilgilerinizle kaydolmanız gereklidir. Müşteri hizmetlerinin talep edilmesi, e-ticaret işlemlerinin gerçekleştirilmesi (yalnızca Kuzey Amerika’da) veya Thomson çalışanları ile çevrim içi olarak başka şekillerde etkileşim kurulması için de temel iletişim bilgilerinin alınması gerekecektir.

Thomson yazılım hatası kayıt sistemi, bir kayıt oluştuğunda sistemden veri toplar. Bilgilerin çoğu kişisel değildir ve sistem durumu ya da oluşan hata tipine bağlıdır. Bir müşteri veya çalışan bir form doldururken bir hata oluşması durumunda kişinin girdiği veriler saklanacaktır. Değerlerden herhangi birinin hataya neden olup olmadığının belirlenmesi için veriler gereklidir. Günlük verileri, hata analizi amacıyla en fazla altı ay boyunca saklanır.

Yasal gerekçe olarak GDPR Madde 6, fıkra 1, madde f kapsamındaki çıkarların dengelenmesi hususuna dayalı biçimde hareket etmekteyiz.

Meşru çıkarımız, pazarda başarılı olabilmek için internette kaliteli bir şekilde varlık göstermektir.

Web barındırma hizmetleri sağlayıcıları gibi çeşitli hizmet sağlayıcıları web hizmetinin temin edilme sürecine dahil olmaktadır. Verilerin incelenme olasılığı göz ardı edilemez. Çıkarlarınızın korunması için siparişlerin işleme alınması kapsamında uygun sözleşmeler yapılmıştır.

Çerezlerin kullanılması:

Web sitemizi kullandığınızda, çerezler bilgisayarınıza kaydedilir. Çerezler, sabit sürücünüzde kaydedilen, kullanmakta olduğunuz tarayıcıya atana ve çerezi yerleştiren kuruma belirli bilgiler sağlayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler programları çalıştıramaz ya da bilgisayarınıza virüs bulaştıramaz. Çerezler, interneti herkes için çok daha kullanıcı dostu ve etkili bir deneyim haline getirmeye yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Ayrıca, bizimle bir hesap açmanız halinde gelecek ziyaretlerinizde sizi tanımlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Aksi takdirde her bir ziyaret için yeniden oturum açmanız gerekir.
Bu web sitesi, kapsamları ve çalışma biçimleri ilerleyen kısımlarda açıklanan aşağıdaki türde çerezlerden faydalanmaktadır:

Geçici çerezler

Bu çerezler, siz tarayıcıyı kapattıktan sonra otomatik olarak silinir. Bunlar, özellikle oturum çerezlerini içerir. Bu çerezler, tarayıcınızdan gelen çeşitli taleplerde ortak oturuma atanabilecek oturum kimliklerini kaydeder. Bu, web sitemize geri döndüğünüzde bilgisayarınızı tanıyabilmemizi sağlar. Oturum çerezleri, siz oturumunuzu ya da tarayıcıyı kapattığınızda silinir.

Kalıcı çerezler

Bu çerezler, çereze bağlı olarak değişen belirli bir süre sonrasında otomatik olarak silinir. Çerezleri, tarayıcınızın güvenlik ayarlarından dilediğiniz zaman silebilirsiniz.

Flash Çerezleri

Kullanılan Flash çerezleri tarayıcınız tarafından değil, Flash eklentiniz tarafından algılanır. Ayrıca, cihazınıza kaydedilen HTML5 depolama nesnelerini kullanmaktayız. Bu nesneler, tarayıcınızdan bağımsız olarak gerekli verileri kaydeder ve otomatik olarak belirli bir tarihte sona ermez. Flash çerezlerini işlemek istemiyorsanız, buna uygun bir eklenti (ör. Mozilla Firefox için "Better Privacy" ( https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/betterprivacy/) veya Google Chrome için Adobe Flash killer cookie) kurmalısınız. Tarayıcınızda özel modu kullanarak HTML5 depolama nesnelerinin kullanılmasını önleyebilirsiniz. Ayrıca, çerezlerinizi ve tarayıcınızın geçmişini manuel olarak, düzenli aralıklarla silmenizi öneririz.

Çerezlerin önlenmesi

Tarayıcı ayarınızı istediğiniz şekilde yapılandırabilirsiniz. Üçüncü taraf çerezlerinin veya tüm çerezlerin kabul edilmesini reddedebilirsiniz. Lütfen bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi dikkate alın.

Yasal dayanak ve saklama süresi

Kişisel verilerin olası işlemesi için yasal dayanak ve bunların saklanma süresi duruma göre değişiklik göstermekte ve aşağıdaki bölümlerde sunulmaktadır.

Web Sitesi Analizi

Web sitelerimizin analiz ve optimize edilmesi amaçları kapsamında, aşağıda sunulan çeşitli hizmetlerden faydalanmaktayız. Bu analiz, örneğin, sitemizi kaç kişinin ziyaret ettiğini, en çok talep gören bilgileri ve insanların bu bilgileri nasıl bulduğunu anlayabilmemizi sağlar. Diğer hususların yanı sıra, ilgili kişinin web sitesine yönlendirildiği web sitesi (yönlendiren site adı verilir), web sitesinin hangi alt sayfalarına veya ne kadar sıklıkla erişildiği ve alt sayfanın ne kadar süreyle görüntülendiği hakkında veriler toplarız. Bu da tekliflerimizi kullanıcı dostu bir şekilde tasarlayabilmemize ve iyileştirebilmemize olanak tanır. Toplanan verilerin bireysel kullanıcıları kişisel olarak tanımlaması amaçlanmamaktadır. Anonim veya en fazla takma adlı veriler toplanmaktadır. Bunun için yasal dayanağımız, GDPR Madde 6, fıkra 1 f’dir.

Google Analytics

Bu web sitesi, Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD) tarafından sunulan bir web analitik hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Kullanım, Evrensel Analitik işletim modunu içermektedir: Bu, verilerin, oturumların ve etkileşimlerin birden fazla cihaz arasında takma adla belirlenmiş bir kullanıcı kimliğine atanmasıyla, kullanıcının faaliyetlerinin cihazlar arasındaki farklarının analiz edilmesini sağlar.
Google Analytics, web sitesinin kullanımını analiz etmenize olanak tanıyan çerezlerden faydalanır. Çerez tarafından bu web sitesini kullanım şekliniz ile ilgili olarak oluşturulan bilgiler, genellikle ABD’de bulunan bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Ancak bu web sitesinde IP anonimleştirmenin gerçekleştirilmesi durumunda, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerinden birinde ya da Avrupa Ekonomik Alanındaki Anlaşmaya taraf olan diğer ülkelerde önceden kısaltılacaktır. Yalnızca istisnai durumlarda tam IP adresi ABD’deki Google sunucusuna gönderilecek ve orada kısaltılacaktır. Google Analytics tarafından Google Analytics işlevlerinin bir parçası olarak sağlanan IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir. Google, bu bilgileri, bu web sitesinin operatörü adına, web sitesini kullanım şeklinizi değerlendirmek, web sitesi faaliyetleri ile ilgili raporlar oluşturmak ve web sitesi faaliyetleri ile internet kullanımı hakkında web sitesi operatörüne başka hizmetler sunmak için kullanacaktır. Bu amaçlarda, meşru çıkarımız verilerin işlenmesine dayalıdır. Google Analytics kullanımı için yasal dayanağımız DSGVO § 15 Abs. 3 TMG veya Madde 6 Abs. 1 f’dir. Tarafımızdan gönderilen ve çerezlerle, kullanıcı kimlikleriyle (ör. kullanıcı kimliği) veya reklam kimlikleriyle bağlantılı olan veriler, 50 ay geçtikten sonra otomatik olarak silinecektir. Saklama dönemi sona eren verilerin silinme işlemi ayda bir defa otomatik olarak gerçekleştirilir. Kullanım Koşulları ve Gizlilik hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.google.com/analytics/terms/en.html veya https://policies.google.com/?hl=en adresini ziyaret edin
Çerezlerin saklanmasını, tarayıcı yazılımınızdaki bir ayar yardımıyla önleyebilirsiniz ancak lütfen bunu yapmanız halinde bu web sitesinin tüm işlevlerini mümkün olan en eksiksiz şekilde kullanmanızın mümkün olmayabileceğini dikkate alın. Ayrıca, çerezin oluşturduğu ve web sitenizin kullanımı ile ilgili olan verilerin (IP adresiniz dahil) Google tarafından kullanılmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=EN öğesini indirerek ve kurarak önleyebilirsiniz. Tercihten çıkış çerezleri, siz tercihinizi olumsuz olarak belirledikten sonra, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde verilerinizin toplanmasını önler. Cihazlar arasında Evrensel Analitik takibini önlemek için kullandığınız tüm sistemlerde tercihinizi olumsuz olarak belirlemelisiniz Buraya tıklamanız halinde tercihten çıkış çerezi düzenlenecektir: Google Analytics’i Devre Dışı Bırak .

Haber bülteni alıcıları

Onayınız ile GDPR Madde 6, fıkra 1 a kapsamında, sizi mevcut tekliflerimiz hakkında bilgilendirmek amacıyla kullandığımız haber bültenimize üye olabilirsiniz.
Haber bültenimize kaydolmak için çift tercih prosedürü adı verilen bir süreçten faydalanmaktayız. Bu, kayıt işlemi sonrasında belirttiğiniz e-posta adresine haber bülteninin gönderilmesini istediğinizi teyit etmenizi isteyeceğimiz bir e-posta göndereceğimiz anlamına gelmektedir. Kaydınızı 24 saat içinde teyit etmemeniz durumunda, Thomson’dan promosyon amaçlı e-postalar almayacaksınız ve e-posta listemize eklenmeye yönelik ilgili talebiniz bir ay sonra otomatik olarak silinecektir. Thomson’dan bilgi veya destek almak için ilettiğiniz taleplerle ilgili bilgiler, bu otomatik silme sürecinden hariç tutulmaktadır.
Ayrıca, IP adresleriniz ile kayıt ve teyit saatinizi kaydetmekteyiz. Prosedürün amacı, kayıt sürecinizi kanıtlayabilmek ve gerekli olması halinde kişisel verilerinizin olası yanlış kullanımlarını netliğe kavuşturmaktır.
Onayınız sonrasında, size haber bültenini gönderme amacımız için e-posta adresinizi kaydedeceğiz. Yasal dayanak, GDPR Mad. 6, fıkra 1 a’dır.
Dilediğiniz zaman haber bültenini almaya yönelik onayınızı geri çekebilir ve haber bülteni aboneliğinden çıkabilirsiniz. Her bir haber bülteni e-postasında verilen bağlantıya tıklayarak ya da yukarıda belirtilen veri koruma yetkilisine iletişim talebi göndererek bu onayı geri aldığınızı beyan edebilirsiniz.

Haber bülteni takibi:

Haber bültenini gönderirken kullanıcı davranışlarınızı değerlendirdiğimizi belirtmek isteriz. Bu analiz için gönderilen e-postalarına web işaretçisi veya takip pikseli adı verilen ve web sitemizde kayıtlı bulunan birimleri dahil etmekteyiz. Değerlendirme amacıyla yukarıdaki veriler ile web işaretçilerini e-posta adresiniz ve bireysel kimliğinizle bağlantılı hale getirmekteyiz. Haber bülteniyle iletilen bağlantılar ve bu kimliği barındırmaktadır.

Bu şekilde elde edilen verilerle, haber bültenini bireysel ilgi alanlarınıza uygun hale getirmek için bir kullanıcı profili oluşturuyoruz. Haber bültenlerimizi okuduğunuz zamanı, bunlarda hangi bağlantılara tıkladığınızı kaydediyor ve kişisel ilgi alanlarınız için bir çıkarıma varıyoruz. Bu veriler ve web sitemizde sizin attığınız adımlar arasında bağlantı kuruyoruz.
Bu izleme işlemine dilediğiniz zaman her bir e-postada verilen “Tüm Thomson e-postalarının aboneliğinden çık” bağlantısına tıklayarak karşı çıkabilirsiniz. Bilgiler, haber bültenine aboneliğinizin devam ettiği sürece toplanır. Siz aboneliğinizi iptal ettikten sonra, verileri tamamen istatistik amaçlı olarak saklarız.
Görselleri kapatmanız halinde ya da e-posta istemcinizin salt metin için yapılandırılmış olması durumunda bu tür bir takip mümkün olmayacaktır. Bu durumda, haber bülteni eksiksiz olarak görüntülenmeyecek ve tüm işlevleri kullanamayacaksınız. Görselleri manuel olarak görüntülemeniz durumunda, yukarıdaki takip süreci gerçekleştirilir.

Başvuru sahipleri için gizlilik

Şirketimize başta e-posta olmak üzere elektronik yollardan başvurabilirsiniz. Bilgilerinizi münhasıran başvurunuzu işleme almak için kullanacak ve bu bilgileri üçüncü taraflara iletmeyeceğiz. Lütfen şifrelenmemiş e-postaların erişim koruması ile iletilmediğini dikkate alın.
Belirli bir pozisyon için başvuruda bulunmanız ve bu pozisyonun halihazırda doldurulmuş olması ya da sizin başka bir pozisyon için uygun olduğunuzu düşünmemiz durumunda başvurunuzu Regal Rexnord bünyesinde başka yerlere iletmekten memnuniyet duyarız. Yönlendirmeyi kabul etmemeniz halinde lütfen bizi bilgilendirin.
Kişisel verileriniz, verilerinizin daha uzun süreyle saklanması için bize açıkça onay vermediğiniz ya da bir sözleşmenin sonlandırılmadığı durumlarda, başvuru sürecinin tamamlanmasının hemen ardından ya da en fazla 6 ay sonra silinecektir. Yasal dayanak, GDPR Mad. 6, fıkra 1 a, b ve f ile BDSG § 26’dır.
Başvurunun tamamlanmasının ardından verilerinizin daha uzun süreyle saklanmasına yönelik meşru çıkarımız, haksız davalara karşı savunma olacaktır.

Müşterilerin gizliliği

Sözleşme öncesi teklif aşaması veya siparişlerin tamamlanması ya da hizmetin sunulması amaçları kapsamında, adres ve iletişim bilgileri gibi kişisel verileri, yapılan görüşmelerle ilgili bilgileri, gerekliliklerinizi, tekliflerinizi ve sizden aldığımız diğer bilgileri işliyoruz. Kurumsal müşteriler söz konusu olduğunda, başta iletişim verileri olmak üzere irtibat kişilerimiz ile ilgili bilgileri işlemekteyiz. Ödemelerin işleme alınması amacıyla, banka hesabınız ile ilgili verileri ve/veya kredi kartı bilgilerinizi saklayabilir ve işleyebiliriz. Harici ortakların hizmetlerin sunumuna veya siparişlerin tamamlanmasına müdahil olması durumunda, hizmetlerinin sunulması için gerekli bilgiler bu ortaklara iletilebilir. Bilgilerin işlenmesi sırasında, hizmet sağlayıcılarının bakım çerçevesinde erişim olanağı bulunan yardımcı sistemler (BT ortamı, CRM/ERP sistemleri, mali muhasebe) kullanılabilir. Bu durumlarda siparişin işleme alınması için gerekli sözleşmeleri kabul ediyoruz. Yasal dayanak, GDPR Mad. 6, fıkra 1, madde b.

Peki ya pazarlama?

Thomson, zaman zaman sizinle e-posta, telefon veya posta yoluyla benzer ürünler, hizmetler ve promosyon teklifleri ile ilgili olarak iletişime geçmek istemektedir.
Ayda size en fazla 6 pazarlama e-postası göndereceğiz.
İletişimlerimizden herhangi birindeki “Abonelikten çık” bağlantısına tıklayarak ya da thomson.privacy.europe@regalrexnord.com adresine konu satırında “Unsubscribe” (Abonelikten Çık) ifadesi bulunan bir e-posta göndererek dilediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz/tercihinizi geri alabilirsiniz.
Posta yoluyla reklamlar için GDPR Madde 6, fıkra 1 madde f’ye başvurmaktayız.

Pazardaki konumumuzu muhafaza etmek ve güçlendirmek meşru çıkarımızdır.

Tedarikçiler için gizlilik

Tedarikçiler veya hizmet sağlayıcıları seçilirken hakkınızdaki bilgileri saklayacak ve işleme alacağız. Tedarikçi doğrulaması/değerlendirmesi kapsamında, kredi kurumları gibi kurumlardan daha fazla bilgi edinebilir ve bunları saklayabiliriz. Sipariş işleme amaçları kapsamında, ana verilerinize ek olarak siparişe özgü bilgileri de işleme alacağız. Şirket irtibat kişileri söz konusu olduğunda, başta iletişim verileri olmak üzere irtibat kişilerimiz ile ilgili bilgileri işlemekteyiz. Bilgilerin işlenmesi sırasında, hizmet sağlayıcılarına bakım çerçevesinde erişmek için kullanılan yardımcı sistemlerden (BT ortamı, CRM/ERP sistemleri, mali muhasebe) faydalanılabilir. Bu durumlarda siparişin işleme alınması için gerekli sözleşmeleri kabul ediyoruz. Yasal dayanak, GDPR Mad. 6, fıkra 1, madde b.

Gizlilik Politikasında Yapılacak Değişiklikler

İlgili ve uygulanır yasal ve düzenlemeye bağlı gereklilikler ile işletme uygulamalarımızdaki değişikliklerden ya da ihtiyaçlarınıza daha iyi hizmet verme çabamızdan dolayı gerektiğinde gizlilik uygulamalarımızda değişiklik yapma hakkımızı saklı tutuyoruz. Gizlilik uygulamalarımızdaki bu değişiklikler burada daha sonra yayınlanacak revize edilmiş Gizlilik Politikasında açıklandığı tarzda bildirilecektir.

Güncelleme: 10 Ocak 2024

back to top