Skip to content Skip to navigation

Budowa i teoria

Śruby kulowe muszą być smarowane w celu spełnienia wymagań w zakresie żywotności

  • Olej lub smar jest wymagany, aby zapobiec przedwczesnej awarii
  • Zbyt duże obniżenie współczynnika tarcia w rzeczywistości zwiększa prawdopodobieństwo awarii

Śruby kulowe muszą być obciążone osiowo

  • Obciążenia momentem mogą obniżyć żywotność o 90%
  • Obciążenia promieniowe mogą obniżyć żywotność o 90%

Złe wyrównanie śruby kulowej jest znaczącą przyczyną awarii

  • Złe wyrównanie powoduje naprężenia zmęczeniowe w czopach końcowych
  • Złe wyrównanie powoduje obciążenie promieniowe lub momentem nakrętki kulowej
  • Złe wyrównanie może powodować zacinanie i zwiększone obciążenia
  • Złe wyrównanie może powodować wibracje i korozję cierną
back to top