Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów

Linia śrub tocznych firmy Thomson obejmuje następujące rodziny:
 • Walcowane calowe
 • Walcowane metryczne — Thomson NEFF
 • Precyzyjne metryczne Precision Plus
 • Miniaturowe metryczne

Walcowane calowe

Walcowane calowe:

 • Dokładność skoku: standardowo 0,004 cala/stopa, opcjonalnie 0,002 cala/stopa
 • Opcje obciążenia wstępnego: bez obciążenia wstępnego i z podwójną nakrętką
 • Średnice: od 0,187 cala do 4,0 cali

Walcowane metryczne

Walcowane metryczne — Thomson NEFF:

 • Dokładność skoku: P3 (±12 µm / 300 mm) i P5 (±23 µm / 300 mm)
 • Opcje obciążenia wstępnego:
  • Bez wstępnego obciążenia
  • Obciążenie wstępne do 1–3% z czteropunktową pojedynczą nakrętką
  • Obciążenie wstępne do 10% z podwójną nakrętką
 • Średnice: od 4 do 80 mm
 • Dostępne w konfiguracjach montażowych DIN 69051 i Thomson

Precyzyjne metryczne Precision Plus

Precyzyjne metryczne Precision Plus:

 • Dokładność skoku: P3 (±12 µm / 300 mm)
 • Obciążenie wstępne: „pominięcie skoku” dla minimalnego luzu i stałej sztywności
 • Kołnierz wewnętrzny, zintegrowane pierścienie zgarniające
 • Średnica: do 160 mm

Miniaturowe metryczne

Miniaturowe właściwości:

 • Dokładność skoku: T7 (±52 μm / 300 mm)
 • Opcje obciążenia wstępnego: tylko bez obciążenia wstępnego
 • Średnice śrub: 10 i 12 mm
 • Długości: do 1800 mm
back to top