Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów

Modyfikacje specjalne

Oferujemy wiele różnych wersji specjalnych produktów ze śrubami kulowymi, począwszy od prostych rzeczy, takich jak różne układy otworów śrub w kołnierzu do całkowicie nowych konstrukcji śrub kulowych. Poniższa lista przedstawia grupy zmian standardowych produktów lub nowych konstrukcji.

Modyfikacje standardowych produktów:
  • Zmodyfikowany kołnierz, np. układ śrub, średnica okręgu kuli itp.
  • Dodane specjalne złącze smarowania
  • Dodatkowe obwody — większa wydajność
  • Zmodyfikowana średnica nakrętki
  • Specjalny rowek klinowy
  • Specjalny materiał
Brak wymaganych narzędzi, brak ponawianego zaangażowania inżynierskiego
Czas realizacji od 3 do 8 tygodni, w zależności od złożoności.

Nowe konstrukcje:
  • Nowa średnica
  • Nowy skok gwintu
  • Nowy wymiar kuli
  • Nowy system powrotu
Wymagane narzędzia i ponawiane zaangażowanie inżynierskie Typowy czas realizacji 16 tygodni
back to top