Skip to content Skip to navigation

Budowa i teoria

Dwie główne konstrukcje napędowe układów liniowych to:
  • Napęd śrubowy
  • Napęd pasowy
Obie mają swe zalety.

Napęd śrubowy

Korzyści z napędu śrubowego obejmują:
  • Duży napór — do 12 kN
  • Wysoką powtarzalność — do 0,005 mm
  • Duża sztywność
Stosowane w zastosowaniach wymagających pod względem pozycjonowania.
Zespoły napędu śrubowego mają wał napędowy wychodzący z końca urządzenia.

Napęd pasowy

Korzyści z napędu pasowego obejmują:
  • Wysokie prędkości, do 10 m/s
  • Duże przyspieszenia, do 40 m/s2
Używane w zastosowaniach transportowych o dużej przepustowości i prędkości.
Zespoły napędu pasowego mają wał napędowy wychodzący z końca urządzenia.

back to top