Skip to content Skip to navigation

Tasarım ve Teori

Lineer sistemler için iki ana tahrik tasarımı şunlardır:
  • Vidalı tahrik
  • Kayışlı tahrik
Her ikisinin de avantajları vardır.

Vidalı Tahrik

Vidalı tahriklerin avantajları şunları içerir:
  • Yüksek itiş kapasitesi - 12 kN'ye kadar
  • Yüksek tekrarlanabilirlik - 0,005 mm'ye kadar
  • Yüksek sertlik
Zorlu konumlandırma uygulamalarında kullanılır.
Vidalı tahrik ünitelerinde ünitenin ucundan çıkan bir tahrik mili bulunur.

Kayışlı Tahrik

Kayışlı tahrikin avantajları şunları içerir:
  • Yüksek hız, 10 m/s'ye kadar
  • Yüksek hızlanma, 40 m/s'ye kadar2
Yüksek verimli, yüksek hızlı taşıma uygulamalarında kullanılır.
Kayışlı tahrik ünitelerinde ünitenin ucundan çıkan bir tahrik mili bulunur.

back to top