Skip to content Skip to navigation

Informacja dotycząca COVID-19

20 marca 2020 r.

 

Szanowny Kliencie!

 

Chociaż COVID-19 jest zjawiskiem nowym, a pewne związanie z nim wyzwania są jedyne w swoim rodzaju, nasze zobowiązanie wobec Ciebie pozostaje niezmienne: chcemy być zaufanym partnerem, który jest w stanie zaspokoić Twoje potrzeby dzięki niezrównanej obsłudze i zaangażowaniu. W tej szybko zmieniającej się sytuacji związanej z COVID-19 realizujemy nasze dwa najwyższe priorytety:

 

1. Zdrowie i bezpieczeństwo — Najwyższym priorytetem w firmie Thomson jest bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów oraz społeczności.

 

Ponieważ sytuacja zmienia się z godziny na godzinę, firma Thomson wykorzystuje swoją grupę roboczą ds. ciągłości biznesowej, by pomóc w ustaleniu najlepszego sposobu działania, który pozwoli zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie naszym pracownikom oraz klientom. Zgodnie z obecnymi wytycznymi najwyższych władz państwowych i organów ds. opieki zdrowotnej przyjmujemy wyważone podejście w zakresie reagowania na wyzwania związane z COVID-19. Podjęliśmy między innymi następujące działania:

  • Uruchomiliśmy własny plan reagowania w sytuacji pandemii i na bieżąco wdrażamy czynności mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 i łagodzenie jego skutków.
  • We wszystkich naszych lokalizacjach wdrożyliśmy zasadę „brak odwiedzających”.
  • Wstrzymaliśmy podróże, które nie są konieczne, a także wdrożyliśmy strategię „pracy z domu” w odniesieniu do wszystkich pracowników, którzy mogą wykonywać swoje zadania zdalnie.  Nasz zespół ds. sprzedaży w terenie pozostaje do dyspozycji, aby wspierać klientów przy użyciu technologii wirtualnej (telekonferencja, wideokonferencja itp.).
  • Regularnie przekazujemy naszym pracownikom informacje na temat środków zapobiegawczych, takich jak zwiększona higiena i dystansowanie społeczne, a także zalecamy pracownikom, aby pozostali w domu, jeśli czują się chorzy, mieli kontakt z osobą podejrzaną o zarażenie lub podróżowali do obszarów wysokiego ryzyka.
  • Zwiększyliśmy dogłębność i częstotliwość naszych procedur czyszczenia i odkażania.

2. Ciągłość dostaw — Równolegle z zachowaniem bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy firma Thomson podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić ciągłość dostaw dla naszych klientów.

 

Zespół ds. łańcucha dostaw firmy Thomson aktywnie współpracuje ze wszystkimi naszymi dostawcami, aby na bieżąco monitorować sytuację i zarządzać zmieniającymi się potrzebami naszych klientów. W wielu przypadkach mamy kilku dostawców kluczowych komponentów i materiałów, dysponujemy zapasem mocy produkcyjnej w wielu obszarach naszej działalności oraz utrzymujemy silne relacje z naszymi dostawcami — to atuty, które będziemy wykorzystywać w miarę możliwości.

 

Na obecnym etapie te proaktywne kroki są skuteczne. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wraz z rozwojem sytuacji może być konieczne podjęcie dodatkowych kroków i będziemy proaktywnie kontaktować się z naszymi klientami, jeżeli uznamy, że zaistniałe okoliczności mogą mieć dla nich niekorzystne skutki.  Nasze kierownictwo wyższego szczebla zachowuje czujność i monitoruje sytuację w czasie rzeczywistym, szybko reagując na zmiany warunków.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby oferować najlepszej jakości usługi przy jednoczesnym zapewnieniu naszym pracownikom i klientom wsparcia potrzebnego w tych niepewnych czasach.

 

Uwaga: sytuacja jest dynamiczna, prosimy więc o sprawdzenie dodatkowych aktualnych informacji na naszej stronie internetowej.

back to top