Skip to content Skip to navigation

Hız kontrolü nasıl çalışır?

J1939 altındaki aktüatörler aynı hızda çalışmalarını söylerseniz aynı hızda çalışmalıdır.   Sinyal çözünürlüğü motor üzerinde bit başına ölçülen görev döngüsünün %5'idir.  Ancak, bu yüzde yüke bağlı olduğundan tek bir aktüatör yükü diğerinden hafifçe daha yüksek görürse hız değişir.  Aynı durum yavaş olan için de geçerlidir; üzerinde daha ağır bir yük varsa daha yavaş çalışır, ama size aynı hız yüzdesini verir (görev döngüsü).  Sinyal 5 bit uzunluğunda olduğundan hızın %0'ın %100'e oranı olarak görev döngüsünün %0'ı ile 25'i arasını kontrol edersiniz.
back to top