Skip to content Skip to navigation

Jak działa sterowanie prędkością?

Siłowniki J1939 powinny działać przy tej samej prędkości, jeśli tak zostaną ustawione. Rozdzielczość sygnału wynosi 5% zmierzonego na silniku współczynnika wypełnienia impulsu na bit. Ta wartość procentowa jest jednak zależna od obciążenia, zatem jeden jeśli siłownik wyczuwa obciążenie nieco wyższe niż inny, prędkość ulegnie zmianie. To samo dotyczy powolnego — jeśli obsługuje duże obciążenie, będzie pracować wolniej, ale zapewni taką samą wartość procentową prędkości (współczynnik wypełnienia impulsu). Ponieważ sygnał ma długość 5 bitów, sterowanie odbywa się między 0 a 25% współczynnika wypełnienia impulsu jako współczynnik od 0 do 100% prędkości.

back to top