Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów

Losowa długość — RL

Wały o pełnej długości są nazywane wałami o „losowej długości” i ich numer części ma przyrostek „RL”. Pojęcie „losowa długość” jest używane, gdyż dokładna długość pręta może się zmieniać. Długość podana w opisie jest minimalną długością użyteczną. Długość wału będzie prawdopodobnie nieco większa. Aby uzyskać wał cięty na określoną długość lub jeśli wał jest krótszy niż żądane maksimum, należy rozważyć wał cięty na długość.

Cięte na długość — CTL

Wały mogą być cięte na określoną długość. Będzie ona mieć standardową tolerancję długości ±1/32 cala dla średnic poniżej 2 cali oraz ±1/16 cala dla większych. Za dodatkową opłatą są dostępne specjalne tolerancje długości i będzie to traktowane jako produkt z obróbką specjalną.

Wszystkie cięte wały są poddawane procesowi stępiania w celu usunięcia ostrych krawędzi. Wymiar standardowego ścięcia wynosi około 1/32 cala × 45 stopni dla średnic poniżej 1 cala i 1/16 cala × 45 stopni dla średnic 1 cal i większych. Specjalne wymiary ścięcia mogą zostać dostarczone jako produkt z obróbką specjalną.

Produkty cięte na długość mają przyrostek „CTL”.

Obróbka specjalna — SM

Produkty o specjalnych modyfikacjach, więcej niż tylko cięcie na długość, są oznaczone jako specjalnie obrabiane. Więcej szczegółów w części dotyczącej produktów specjalnych.

Szybki wał — QS

Szybki wał jest wstępnie obciętym i zapakowanym wałem o określonej długości. Jest on taki sam jak cięty na długość, oprócz opakowania. Jest pakowany do indywidualnej sprzedaży. Koszt QS jest nieco wyższy z uwagi na specjalne opakowanie.

Szybki wał jest dostępny tylko w klasie L i MM ze stali węglowej, 440C i rurowy 52100. Jeśli nie jest potrzebne bardziej atrakcyjne pudełko, należy rozważyć wał cięty na długość.

Wstępnie nawiercony i gwintowany — PD

Wał wstępnie nawiercony jest wałem mającym fabrycznie wywiercone i gwintowane promieniowe otwory. Otwory te są przeznaczone do ułatwienia montażu wału na jego długości w zastosowaniach z podparciem pełnym. Jeśli potrzebny jest wał z podparciem pełnym, warto rozważyć zastosowanie naszych zespołów wału i szyny.

RL, CTL i QS są dostępne jako wały wstępnie nawiercone.

Chromowane gładkie końcówki — CPPE

Wał z chromowanymi gładkimi końcówkami (CPPE) jest chromowany, lecz tam, gdzie jest cięty i ma ścięcie, nie ma chromowania. Wały są chromowane na całej długości i magazynowane. Gdy zamawiany jest wał cięty na długość, jest on wycinany z wcześniej chromowanego wału. Z tego względu końcówki nie są chromowane. Wał CPPE jest szybszym i bardziej opłacalnym sposobem na uzyskanie chromowanego wału.

RL, CTL i QS są dostępne jako wały z chromowanymi płaskimi końcówkami. Opcja QS jest QSCP.

Głębokie utwardzanie — DC

Wały głęboko utwardzane są wałami po specjalnie głębokim nawęglaniu i są oznaczone literami „DC” w numerze części. Podczas stosowania wału z łożyskami liniowymi nie jest to normalnie potrzebne. Jednak w pewnych nietypowych zastosowaniach, gdzie wał nie jest użyty jako bieżnia liniowa LinearRace®, dodatkowe utwardzanie jest wymagane. Wały głęboko utwardzane są oferowane tylko jako losowa długość ze stali węglowej


Kod zamówienia wału

back to top