Skip to content Skip to navigation

Yan yükleme nedir ve aktüatörümü nasıl etkiler?

Yan yükleme kuvvetin, uzamanın ekseni boyunca olmaktan ziyade aktüatöre radyal olarak uygulandığı durumdur. Örneğin desteklenmeyen ofset yükünden, yetersiz sabitlenmiş montaj parçasından veya aktüatöre itme uygulayan harici yüklerden kaynaklanabilir.

Yan yükleme aktüatör bileşenlerini hizanın dışına iter. Uzama borusu kapak borusuna karşı sürtünür. Bilyalı somun vida boyunca pürüzsüz şekilde kaymaz. Dişliler bile hasar görebilir. Yapışma nedeniyle aktüatörünüzde önemli ve onarılamaz hasara yol açabilir.

Endüstriyel Doğrusal Aktüatörlerdeki tüm yükler aktüatörünüzün kurulum kılavuzunda ve Thomson Doğrusal Aktüatör katalog sözlüğünün "Montaj" kısmında tartışıldığı üzere ünitenin uzana ekseniyle aynı hizada olmalıdır.

Hassas Doğrusal Aktüatörler bir miktar yan yük için tasarlanmış olup uzama borusu için ekstra yatak desteği sağlar.

back to top