Skip to content Skip to navigation

Doğrusal yatakları yağlamak için ne kullanılmalıdır ve bunlar hangi sıklıkta yağlanmalıdır?

Yağlama tamamen uygulamaya özel bir konu başlığı olup Thomson doğrusal yatakları piyasadaki çok geniş yağlayıcı ürünü yelpazesiyle uyumludur. Yağlama uzmanları özen gerektiren uygulamalara yönelik önerilerde bulunabilir ama genel olarak Thomson aşağıdakileri önerebilir:

  • Hafif yüklere ve yüksek hızlara makine yağı ya da düşük viskoziteye sahip gresler uygundur.
  • Orta yüklere ve hızlara NLGI 1 veya 2 gres uygundur.
  • Yüksek yükler EP2 katkı maddesi içeren gres gerektirir. EP aşırı basınç demektir ve gresin yüksek basınçta bozulmasını önlemek için özel katkı maddeleri içerir. Bu tip gres çelik şaftlara mat bir görünü verir.li>

İyi düzeyde önleyici bakım planı geliştirmek için uygulama dikkatlice izlenmelidir. Şaftlar her zaman hafif bir gres/yağ film tabakası içerecek şekilde tutulmalıdır. Dokunulduğundan kayganlık hissi olmalı ama damlamamalıdır.

Doğrusal kızak tablaları kılavuza göre yağlanmalıdır. Fabrikada temin edilenden farklı gres kullanımı gresin bozulmasına yol açabilir. Thomson, çoğu endüstriyel uygulamaya uygun LinearLube gresini önerir. Devridaim bilyeli veya rulman tipi yataklarda hiçbir kuru tip yağlayıcı (PTFE tozu, grafik tozu vb.) KULLANMAYIN. Bu yağlayıcılar kayma hareketi için iyi olmakla beraber dönme sürtünmesine çok az yardımcı olurlar.

VIDEO: Lubrication of Linear Guides

A - Preventative_Linear_Bearing_Maintenance_vden.mp4
back to top