Skip to content Skip to navigation

Bilyalı somun geri tepmesi, oynaması veya sapması nedir?

What is ball nut backlash, play and deflection?

Bunlar, bir bilyalı somunun yinelenebilirliğini açıklamak için kullanılan genel terimlerdir. Geri tepme, bilyalar ve vida ve somun yolları arası açıklık nedeniyle bilyalı somundaki hareket kaybını açıklar. Genellikle kısaltma yaratır ve “gevşeme” ya da “oynama” olarak adlandırılsa da mühendislik açısından doğru terim “geri tepmedir”. Çok daha özel olarak, eksenel yöndeki hareket kaybı miktarını ifade eder; örneğin, geri tepme 0,002” olduğunda, bilyalı somun vidayı döndürmeden 0,002” kadar vida üzerinde hareket edebilir.

Sapma, somun, bilyalar ve vidanın yük altında ne kadar sıkışacağını ifade eder. Temel olarak, bilyalı somun için sıkma kuvvetini ifade eder. Bu özellik genellikle literatürde verilmez; bunun nedeni, vida uzunluğu ve son desteğin sertliği gibi genel vida tertibatı sertliğini etkileyen birçok başka faktör bulunmasıdır.

back to top