Skip to content Skip to navigation

Czym jest luz i ugięcie nakrętki kulowej?

What is ball nut backlash, play and deflection?

To ogólne terminy używane do opisu powtarzalności nakrętki kulowej. Luz oznacza nieregularny ruch w nakrętce kulowej wynikający z odstępu między kulkami a torami śruby i nakrętki. W literaturze angielskiej często zamiennie stosuje terminy „backlash”, „lash” oraz „play”. Prawidłowym określeniem technicznym jest jednak ten pierwszy. Dokładnie chodzi o ilość nieregularnego ruchu w kierunku osiowym, np. jeżeli luz wynosi 0,002 cala, to nakrętka kulowa może się przemieścić o 0,002 cala na śrubie bez jej obracania.

Ugięcie określa stopień skompresowania nakrętki, kulek i śruby pod obciążeniem. Jest to stopień sprężystości nakrętki kulowej. Tych danych niezbyt często uwzględnia się w publikacjach, ponieważ istnieje wiele innych czynników, takich jak długość śruby i sztywność wspornika zakończenia, które mają wpływ na ogólną sztywność zespołu śruby.

back to top