Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów

Pierścienie zgarniające montuje się w korpusie nakrętki, zapobiegając przenikaniu ciał obcych do nakrętki kulowej.

Przykład szczotkowego pierścienia zgarniającego


Przykład formowanego pierścienia zgarniającego

back to top