Skip to content Skip to navigation
Warner Custom Linear Actuators

Warner Özel Lineer Aktüatörler

Genellikle, özel uygulama parametreleri özel aktüatör yapılandırmaları ve değişiklikleri gerektirir. Warner Lineer aktüatörler, bu özellikler düşünülerek geliştirilmiştir ve nihai tertibatta karışımlı olarak kullanılabilecek modüller üzerine monte edilmiştir. Nihai tertibat işlemleri, özel siparişleri hızlıca ve uygun maliyetli olarak barındırmak üzere esnek tertibatlar sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Birkaç standart teklifimiz arasında pimler arası mesafe ve strok uzunlukları, uç tertibatları, montaj yapılandırmaları, boyalar, motor ana kablo uzunlukları ve konektörler bulunmaktadır.

back to top