Skip to content Skip to navigation

İngiliz ve metrik Kılavuz vidaları tasarım düzenlemeleri arasındaki ana farklar nelerdir?

Kılavuz vidalar hem inç hem metrik boyutlarda üretilir. İnç standardı modifiye ACME diş tarzı, metrik standardı ise modifiye Trapezoid tarzdır. İkisinin de diş biçimleri birbirine çok benzer ve birinin diğerine kayda değer bir avantajı yoktur. İnç ya da metrik ürün tercihi genellikle iki sebepten kaynaklanır: uygulamalarım için en ideal yol (dönüş başına ilerleme) nedir ve tasarlamakta olduğum ekipmanlarda hangi birim kullanılıyor? Çoğu durumda inç ya da metrik seçimi basitçe yolun müsaitliğine bağlıdır. Kontrol sistemine yol sabiti girildiğinde vidanın inç ya da metrik olması arasında çok az fark vardır.

back to top