Skip to content Skip to navigation

Elektronik Yük Algılama seti nasıldır?

Her bir aktüatör için ayrı ayrı üretim hattının sonunda ayarlanır. Her bir aktüatörün anma yükü spekinde kalibre edilmesine izin vererek üretim toleranslarının, vidanın ve tertibatın içten aşınmasının yol açtığı sorunları ortadan kaldırır.

back to top