Skip to content Skip to navigation

Jak jest ustawione elektroniczne wykrywanie obciążenia?

Ustawia się je indywidualnie dla każdego sterownika na końcu linii produkcyjnej. To pozwala na kalibrację każdego siłownika zgodnie z jego obciążeniem znamionowym, co eliminuje problemy spowodowane tolerancjami produkcyjnymi, zużyciem śruby i przekładni itp.

back to top