Skip to content Skip to navigation

Bir vida için adım ile yol arasında ne fark vardır?

Adım, vida olukları arasındaki uzaklık olup yaygın olarak inç boyutlu ürünlerde kullanılır ve inç başına diş olarak belirtilir. Yol, somunun bir vida dönüşü başına ilerlediği mesafe olup bilyalı vidalar tipik olarak buna göre belirtilir. Adım ile yol tek başlangıçlı vidalarda eşittir. Birden fazla başlangıçlı vidalarda yol, adımın başlangıç sayısına bölümüdür.

http://www.thomsonlinear.com/website/com/eng/training/difference_between_screw_pitch_and_lead.php

back to top