Skip to content Skip to navigation

Czym się różni podziałka od skoku śruby?

Podziałka to odległość między rowkami śruby — powszechnie stosowana w przypadku produktów, których długość mierzy się w calach, i wyrażana w gwintach na cal. Skok to liniowa odległość, którą pokonuje nakrętka w trakcie jednego obrotu śruby. Zwykle służy do określania śrub kulowych. Podziałka i skok śrub z gwintem jednokrotnym są równe. W śrubach z gwintem wielokrotnym skok odpowiada ilorazowi podziałki i liczby krotności.

http://www.thomsonlinear.com/website/com/eng/training/difference_between_screw_pitch_and_lead.php

back to top