Skip to content Skip to navigation

Bir aktüatör geri tahrik edilebilir mi?

Genel bir kural olarak, Endüstriyel Doğrusal Aktüatörler geri tahrik yapmaz. Bunların katalogda listelenen statik yük kapasitesi vardır. Hassas Doğrusal Aktüatörler genellikle kendi kendilerine geri tahrik yapar ve bir yükü tutmak için takılı motora güvenirler.

Geri tahrik, bir vida, aktüatör ya da sistemin yükünün bunların gücü kesildiğinde üniteyi ters yönde çalıştırabildiği durumdur. Thomson ürünlerinde çoğu durumda bunun anlamı yerçekimi kuvvetinin somunu bir vidaya aşağıya tahrik etmesi, bir aktüatörü geri çekmesi ya da güç uygulanmadığında bir kızağı hareket ettirmesidir.

Thomson çeşitli yöntemlerle Endüstriyel Doğrusal Aktüatörlerde geri tahriği önler. ACME tarzı aktüatörlerde (Electrak 1 ve 2) kendiliğinde kilitlemeli modifiye ACME somunları kullanılır. Bilya vidalı aktüatör modelleri dönmeyi önleyen tutma frenleri içerir.

Bunun tek istisnası tutma freni içermeyen Thomson Max Jac'tır. Bilya vidalı sürüm orta seviye yüklerde geri tahrik yapabilir. Diğer belli Thomson aktüatörleri müşterinin ihtiyaçlarına göre frensiz üretilebilir.

back to top