Skip to content Skip to navigation

Bir aktüatördeki gerilme yükü ile sıkıştırma yükü arasındaki fark nedir?

Bir gerilme kuvveti aktüatörü gerdirmeye veya uzatmaya çalışırken bir sıkıştırma kuvveti boruyu geri aktüatörün içine iter

back to top