Skip to content Skip to navigation

Bir aktüatör için amperaj sayısı ya da sınırı ayarlanabilir mi?

J1939 mesajlarını kullanarak kullanıcı aktüatörün motor akımını kapatmadan önce görmesine izin verilen Amp sayısını ayarlayabilir. Bu özellik kavramaya benzer, ama kullanıcının, ünitede açma olacak yükü ayarlaması gerekmesi açısından farklıdır.

back to top