Skip to content Skip to navigation

Czy dla siłownika można ustalić wartość prądu lub ograniczyć prąd (w amperach)?

Używając komunikatów J1939, użytkownik może ustawić wartość w amperach, z jaką siłownik może pracować, zanim silnik zostanie odłączony od zasilania. Jest to funkcja podobna do działania sprzęgła, z tym że użytkownik ustala obciążenie, przy którym jednostka się wyłączy.

back to top