Skip to content Skip to navigation

Instrukcje montażu


Podobnie jak łożyska liniowe i śruby kulowe prowadnice wieloklinowe toczne są dostarczane z olejem antykorozyjnym (jeśli nie określono inaczej). Olej antykorozyjny nie jest środkiem smarnym odpowiednim do pracy łożyska. Prowadnice wieloklinowe toczne powinny zostać nasmarowane przed eksploatacją.

Głównym zadaniem środka smarnego jest zapobieganie stykowi metalicznych ruchomych powierzchni. Drugą rolą jest ochrona przed korozją i minimalizowanie zużycia. Generalnie dobór środka smarnego do prowadnicy wieloklinowej tocznej lub śruby kulowej jest podobny jak w przypadku łożyska tocznego. Można stosować małe ilości oleju lub smaru. Ważnym punktem podczas smarowania wału jest zapewnienie, że podczas ruchu zewnętrznej bieżni wzdłuż wału istnieje film smarny.

Dobór środka smarnego zależy często od rodzaju smarowania elementów sąsiadujących ze śrubą. Jednak w zastosowaniach ogólnych często dobrym wyborem jest EP2, środek smarny do wysokich ciśnień NLGI klasy 2. Dostawca środków smarnych jest dobrym źródłem zaleceń dla określonych zastosowań.

Urządzenie w okresie żywotności będzie wymagało ponownego smarowania. Częstotliwość smarowania zależy od następujących czynników:
  • Cykl pracy
  • Środowisko
  • Poziom zanieczyszczenia
Trudno jest podać konkretne zalecenia w zakresie okresu. Najlepszą praktyką jest zapewnienie, że na prowadnicy przez cały czas jest środek smarny i dostosowanie okresu smarowania w razie potrzeby.
Test your knowledge
back to top