Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów


Wymiar jest miarą odchylenia średnicy kuli od średnicy znamionowej w tysięcznych częściach cala. M oznacza minus, a P — plus. Wymiar XXX oznacza średnicę standardową.

Przykład: HC01875003M01, średnica znamionowa (018750) wynosi 0,1875 cala (3/16). Wymiar wynosi M01, co odpowiada -0,0001 cala. Oznacza to, że rzeczywista średnica wynosi 0,1874 cala.

W przypadku metrycznych kul łożyskowych średnica jest rzeczywistą średnicą kuli i zawsze mają one wymiar XXX z dołączonym MM dla wskazania wielkości metrycznej. Przykład: HC01181125XXXMM jest średnicą kuli 3,0 mm (0,11811 cala). XXX dla wymiaru oznacza, że rzeczywista średnica wynosi 3,0 mm.
Test your knowledge

Kod zamówienia — zaznaczony wymiar

back to top