Skip to content Skip to navigation

Bilyalı vida gruplarının yağlanması gerekir mi?

Kesinlikle. Bilyalı vida grupları uzun ömür ve sorunsuz çalışma için düzgün yağlanma gerektirir. Yağlanmadan kullanılırsa ömrü beklenen %10'u ve altına düşer. Bilyalı vidalar ve somunlar yağlama olarak kabul edilemeyecek bir pas koruyucuyla sevk edilir. Bu özel yağlama tipi çeşitli faktörlere bağlıdır. Yağlama uzmanları özen gerektiren uygulamalara yönelik önerilerde bulunabilir ama genel olarak Thomson aşağıdakileri önerebilir:

  • Hafif yüklere ve yüksek hızlara makine yağı ya da düşük viskoziteye sahip gresler uygundur.
  • Orta yüklere ve hızlara NLGI 1 veya 2 gres uygundur.
  • Yüksek yükler EP2 katkı maddesi içeren gres gerektirir. EP aşırı basınç demektir ve gresin yüksek basınçta bozulmasını önlemek için özel katkı maddeleri içerir. Bu tip gres çelik şaftlara mat bir görünü verir.

 

İyi düzeyde önleyici bakım planı geliştirmek için uygulama dikkatlice izlenmelidir. Vidalar her zaman hafif bir gres/yağ film tabakası içerecek şekilde tutulmalıdır. Dokunulduğundan kayganlık hissi olmalı ama damlamamalıdır. Vidanın dış çapını gresleyerek ve somunu ileri-geri hareket ettirerek veya somunda olması durumunda yağlama fitingi aracılığıyla vidayı yağlayabilirsiniz.

http://www.thomsonlinear.com/downloads/articles/Guide_to_Ball_Screw_Lubrication_tauk.pdf http://www.thomsonlinear.com/downloads/articles/Design_Engineer_Guide_Selecting_Lubricant_Ball_Screws_taen.pdf http://www.thomsonlinear.com/website/trk/trk/training/do_ball_screws_need_lubrication.php

back to top