Skip to content Skip to navigation

Uç sabitlemeleri için seçenekler nelerdir?

Uç sabitlemeleri veya montaj uyarlayıcılar, lineer aktüatör tasarımına göre değişiklik gösterebilir ve Thomson, parça numarasına göre seçim yapabileceğiniz bir dizi model sunmaktadır. Seçenekler, standart çatal pim montajdan çatallı uyarlayıcılar ve genel küresel dana gözü eklentilere uygun dişli deliklere kadar değişiklik gösterir.

back to top