Skip to content Skip to navigation

Kılavuz Vidamı yağlamam gerekir mi ve bu, performansı nasıl etkiler?

Tüm polimer kılavuz vidalarımız dahili olarak yağlandığından yağlanmaları gerekmez. Ne var ki verimliliği ve ömrü optimize etmek için yağlanmaları önerilir. Yağlama, somun ile vida arasındaki sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. Yağlama türü ve bakım planı çalışma ortamına bağlıdır. Kirli ortamlarda yağlayıcı kullanırken kontamine olmamaları veya aşındırıcı bir çamur oluşturup kalınlaşmamaları için özen gösterilmelidir. Bronz kılavuz vidalarıyla Bilyalı vidaların düzgün çalışması ve anma ömrüne ulaşabilmeleri için bunlar yağlanmalıdır.

back to top