Skip to content Skip to navigation

Jaki środek smarujący jest stosowany w przekładni?

Konkretny smar stosowany w przekładniach Micron jest zależny od modelu i dobierany odpowiednio do obciążenia znamionowego, prędkości i cyklu pracy przekładni. Przekładnie są smarowane dożywotnio i nie wymagają dalszego smarowania. Dodatkowy smar mógłby spowodować uszkodzenie jednostki. W przypadku zastosowań specjalnych firma Thomson może dostarczyć przekładnie z innymi smarami. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z działem inżynierii zastosowań.

back to top