Skip to content Skip to navigation

Jak współczynnik wypełnienia impulsu wpływa na siłownik?

Współczynnik wypełnienia impulsu to funkcja czasu pracy silnika siłownika. Przestrzeganie wskazówek dotyczących współczynnika wypełnienia impulsu dla siłownika pozwala zapobiec przegrzaniu silnika i uszkodzeniu podzespołów siłownika.

Współczynnik wypełnienia impulsu siłownika można obliczyć w następujący sposób:

  • Współczynnik wypełnienia impulsu (%) = (czas pracy siłownika) / (czas pracy + czas bezczynności)

Przykładowo, jeśli podczas cyklu 1-minutowego siłownik pracuje przez 15 s, a następnie pozostaje w stanie spoczynku przez 45 s, współczynnik wypełnienia impulsu wynosi:

  • Współczynnik wypełnienia impulsu = (15 s) / (15 s + 45 s) = 15 / 60 = 0,25 lub 25%

Współczynniki wypełnienia impulsu zależą od siłownika. Wartości znamionowe podano w katalogu siłowników liniowych Thomson. Niektóre wartości znamionowe współczynnika wypełnienia impulsu zależą również od obciążenia siłownika. Dotyczy to zwłaszcza siłowników zasilanych prądem stałym. Jeżeli obciążenie jest czynnikiem o dużym znaczeniu w danym zastosowaniu, w celach informacyjnych w katalogu będzie dostępny odpowiedni wykres.

Inne czynniki mogą wpływać na współczynnik wypełnienia impulsu siłownika, np. temperatura otoczenia, charakterystyka obciążenia, wiek urządzenia itp. Wytyczne zamieszczone tutaj oraz w katalogu stanowią jednak dobre ogólne źródło informacji. W razie dodatkowych pytań dotyczących współczynnika wypełnienia impulsu prosimy o kontakt z zespołem ds. wsparcia technicznego firmy Thomson.

VIDEO: Defining Duty Cycle for a Linear Actuator

A - Preventative_Linear_Bearing_Maintenance_vden.mp4
back to top