Skip to content Skip to navigation

Czy przemysłowe siłowniki liniowe są bezobsługowe?

Większość przemysłowych siłowników liniowych firmy Thomson jest bezobsługowa. Firma Thomson nie oferuje części zamiennych do siłowników Electrak 2, 10, 5, 100, 205 i PPA.  Mniejsze Electrak 1, E050 i E150 nie podlegają serwisowaniu przez użytkownika. Aby zagwarantować dużą żywotność, zaleca się smarowanie Electrak 205 co 25 000 cykli.  Instrukcja obsługi każdego siłownika zawiera szczegółowe informacje dotyczące montażu i konserwacji.

back to top