Skip to content Skip to navigation

Instrukcje montażu

Siłowniki liniowe Precision można szybko i łatwo zamontować przy użyciu dowolnej z dostępnych opcji montażu i adaptera. Jednak podczas montażu siłownika należy wziąć pod uwagę pewne kwestie. Podczas stosowania mocowania strzemieniowego należy używać pełnych sworzni montażowych (należy unikać sworzni rolkowych lub sprężynowych). Sworznie (lub czopy) montażowe powinny być równoległe względem siebie, tak jak przedstawiono niżej. Zaleca się też przymocowanie obciążenia tak, aby siła działała wzdłuż osi siłownika. Każdy siłownik wykorzystujący boczne wsporniki kątowe, gwintowane otwory lub stopy montażowe powinien być montowany tak, aby pokrywa lub rura wydłużania nie uginała się ani nie była poddana działaniu sił zginających podczas postoju lub pracy.

Mocowanie przegubowe


Mocowanie sztywne

back to top