Skip to content Skip to navigation

Czego można się spodziewać, pracując w firmie Thomson

Kultura 1

Osobisty wpływ

W firmie Thomson możesz wykorzystać swoje talenty do rozwiązywania problemów i pomagania naszym klientom w budowaniu lepszych maszyn. Pracujesz bezpośrednio na sukces naszego zespołu i kształtujesz wpływ, jaki mamy na naszych klientów, udziałowców i społeczności.

Kultura 2

Rozwój osobisty

Będziesz mieć możliwość uczenia się oraz rozwoju osobistego i zawodowego. Zapewniamy liczne możliwości angażowania się w kontakty z pracownikami, klientami i dostawcami z całego świata. Ponadto nasz program Talent in Motion (Talent w ruchu) promuje perspektywy rozwoju w ramach globalnej organizacji Regal Rexnord.

Kultura 3

Stabilność i rozwój firmy

Założona w 1946 roku firma Thomson prężnie działa i rozwija się na globalnym rynku. Nasza kultura to współpraca, integracja i nastawienie na osiągnięcia. Nasz rozwój opiera się na zaangażowaniu w sprawy naszych pracowników i klientów oraz innowacje i ciągłe doskonalenie. System biznesowy Regal Rexnord stanowi podstawę naszego ciągłego sukcesu.

Nasza wizja

Ruch w laboratorium medycznym

Pomagamy klientom w budowaniu lepszych maszyn, które poprawiają jakość życia.

Nasze główne wartości

Nasz sukces opiera się na zgranych, uzdolnionych i zaangażowanych zespołach.

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy, które rozwija i wykorzystuje możliwości naszych pracowników oraz zachęca ich do nieskrępowanego myślenia.

Klienci są inspiracją dla naszych innowacji

Nieustannie dążymy do lepszego zrozumienia potrzeb naszych klientów oraz tworzenia innowacji w dziedzinie produktów i procesów, które pomogą im wyróżnić się na rynku.

Idź i zobacz — tak prowadzimy

Czerpiemy bezpośrednio z pracy — rozwiązujemy problemy i podejmujemy decyzje w oparciu o wiedzę zdobytą podczas bezpośredniej obserwacji procesów.

Ciągłe ulepszanie jest naszym sposobem na życie

Stawiamy sobie i naszym partnerom wyzwanie ciągłego doskonalenia, dążąc do stałej dominacji nad konkurencją i przekraczania oczekiwań naszych klientów.

Dostarczamy wyjątkową wartość naszym interesariuszom, społecznościom i społeczeństwu

Zdobywamy zaufanie naszych interesariuszy, konsekwentnie osiągając ponadrynkowe zyski, jednocześnie działając z zachowaniem najwyższych standardów uczciwości i aktywnie angażując się w poprawę sytuacji naszych lokalnych społeczności.


Masz pytania na temat pracy w firmie Thomson? Skontaktuj się z nami już dziś.

back to top