Skip to content Skip to navigation

Thomson Industries, Inc. Informacje dotyczące prywatności — pliki cookie

Czy wykorzystujemy pliki cookie do gromadzenia danych osobowych użytkowników?

Wykorzystywanie plików cookie:

Przy korzystaniu z naszej witryny na komputerze użytkownika są zapisywane pliki cookie. Pliki cookie to zapisywane na dysku twardym, niewielkie pliki tekstowe przypisane do używanej przeglądarki i przekazujące określone informacje podmiotowi ustawiającemu pliki cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów na komputer użytkownika. Mają na celu ułatwienie i usprawnienie użytkownikom korzystania z internetu. Pliki cookie wykorzystujemy także do rozpoznawania przy kolejnych odwiedzinach użytkowników posiadających u nas konto. W przeciwnym razie każda kolejna wizyta wymagałaby ponownego zalogowania.

Niniejsza witryna korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i działanie wyjaśniono poniżej:

Wykorzystywanie plików cookie:

Przy korzystaniu z naszej witryny na komputerze użytkownika są zapisywane pliki cookie. Pliki cookie to zapisywane na dysku twardym, niewielkie pliki tekstowe przypisane do używanej przeglądarki i przekazujące określone informacje podmiotowi ustawiającemu pliki cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów na komputer użytkownika. Mają na celu ułatwienie i usprawnienie użytkownikom korzystania z internetu. Pliki cookie wykorzystujemy także do rozpoznawania przy kolejnych odwiedzinach użytkowników posiadających u nas konto. W przeciwnym razie każda kolejna wizyta wymagałaby ponownego zalogowania.

Niniejsza witryna korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i działanie wyjaśniono poniżej:

Tymczasowe pliki cookie

Te pliki cookie są automatycznie usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki. Należą do nich zwłaszcza pliki cookie sesji. Przechowują one tzw. identyfikator sesji, za pomocą którego różnego rodzaju żądania przeglądarki użytkownika można przypisać do zwykłej sesji. Umożliwi to rozpoznanie komputera użytkownika przy powrocie do witryny. Pliki cookie sesji są usuwane w momencie wylogowania lub przy zamknięciu przeglądarki.

Trwałe pliki cookie

Takie pliki cookie są usuwane automatycznie po wskazanym okresie, który zależy od rodzaju pliku cookie. Pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.

Pliki cookie typu flash

Pliki cookie typu flash nie są wykrywane przez przeglądarkę, ale przez wtyczkę Flash. Korzystamy także z obiektów magazynu HTML5 przechowywanych na urządzeniu użytkownika. Obiekty te przechowują wymagane dane niezależnie od przeglądarki i nie mają daty ważności, po której są automatycznie usuwane. Jeśli użytkownik nie chce przetwarzać plików typu flash, należy zainstalować odpowiedni dodatek, np. „Better Privacy” do przeglądarki Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/betterprivacy/) lub Adobe Flash Killer Cookie do przeglądarki Google Chrome. Użytkownik może uniemożliwić korzystanie z obiektów magazynu HTML5 przez włączenie trybu prywatnego w przeglądarce. Zalecamy też regularne ręczne usuwanie plików cookie oraz historii przeglądarki.

Zapobieganie instalowaniu plików cookie

Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki według własnych preferencji. Może odrzucić zapisywanie plików cookie osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Należy pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji witryny.

Podstawa prawna i okres przechowywania

Podstawy prawne ewentualnego przetwarzania danych osobowych oraz okres przechowywania takich danych różnią się i są przedstawione w kolejnych punktach.

Analiza witryny

Do celów analizy i optymalizacji naszych witryn wykorzystujemy różnego rodzaju usługi, które przedstawiono poniżej. Dzięki takiej analizie na przykład wiemy, ile osób odwiedza witrynę, jakie informacje są najbardziej poszukiwane i w jaki sposób są znajdowane. Gromadzimy między innymi dane dotyczące stron odsyłających (stron, z których osoby przechodzą do naszej witryny), odwiedzanych podstron naszej witryny, a także częstotliwości i czasu wyświetlania poszczególnych podstron. Pomaga nam to projektować i ulepszać nasze oferty w sposób przyjazny użytkownikowi. Zgromadzone dane nie mają na celu identyfikacji poszczególnych użytkowników. Gromadzone są dane anonimowe lub co najwyżej pseudonimizowane. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Google Analytics

Niniejsza witryna wykorzystuje usługę analizy stron internetowych Google Analytics dostarczaną przez firmę Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Stosowanie obejmuje tryb operacyjny Universal Analytics. Umożliwia to przypisywanie danych, sesji i interakcji z różnych urządzeń do pseudonimizowanego identyfikatora użytkownika, a tym samym analizę działań użytkownika na różnych urządzeniach.

Google Analytics korzysta z plików cookie, które umożliwiają użytkownikowi przeprowadzenie analizy korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej witryny przez użytkownika zwykle trafiają do serwera Google w USA i są tam przechowywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP w tej witrynie adres IP użytkownika zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się państw objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Adres IP podany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. W imieniu operatora niniejszej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz zapewniania innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystania z internetu operatorowi witryny. W przypadku tych celów w naszym prawnie uzasadnionym interesie leży przetwarzanie danych. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 15 ust. 3 TMG (niemieckiej ustawy o elektronicznych usługach informacyjnych i komunikacyjnych) lub art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO (niemieckiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po 50 miesiącach. Usuwanie danych, których okres przechowywania dobiegł końca, odbywa się automatycznie raz w miesiącu. Więcej informacji o warunkach korzystania z usług i polityce prywatności można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/?hl=pl  

Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookie przez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji witryny w pełnym zakresie. Użytkownik może także zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie związanych z korzystaniem przez użytkownika z witryny (łącznie z adresem IP), a także przetwarzaniu takich danych przez Google, przez pobranie i zainstalowanie dodatku dostępnego na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Pliki cookie rezygnacji (ang. opt-out cookies) zapobiegają przyszłemu gromadzeniu danych użytkownika przy odwiedzaniu tej witryny. Aby uniemożliwić śledzenie działań przez narzędzie Universal Analytics na kilku urządzeniach, użytkownik powinien zrezygnować z korzystania z plików cookie na wszystkich używanych systemach. Aby ustawić pliki cookie rezygnacji, należy kliknąć tutaj: Wyłącz Google Analytics .

Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, chęci skorzystania z przysługujących praw lub wyrażenia niezadowolenia wobec sposobu przetwarzania przez nas danych należy się skontaktować z nami pod adresem:

1500 Mittel Blvd.
Wood Dale, IL 60191, USA
Telefon: +1-540-633-3549
E-mail: thomson@thomsonlinear.com

lub naszymi spółkami zależnymi w Europie:

NIEMCY
Thomson Neff Industries GmbH
Nürtinger Straße 70
72649 Wolfschlugen
Telefon: +49 (0) 7022 504 403
E-mail: sales.germany@thomsonlinear.com

Kontakt z inspektorem ds. ochrony danych: Datenschutz.Deutschland(at)thomsonlinear.com

SZWECJA
Tollo Linear AB
Bredbandsvägen 12
29162 Kristianstad
Telefon: +46 (0) 44-24 67 00
E-mail: sales.scandinavia@thomsonlinear.com
WIELKA BRYTANIA
Thomson Industries
Office 9, The Barns
Caddsdown Business Park
Bideford
Devon, EX39 3BT
Telefon:+44 (0) 1271 334 500
E-mail: sales.uk@thomsonlinear.com

Zobacz spółki zależne w innych regionach.

back to top