Skip to content Skip to navigation

Na jakie właściwości należy szczególnie zwracać uwagę w przypadku śrub pociągowych?

Efektywność śruby pociągowej wynika w dużej mierze z obciążenia osiowego i prędkości obrotowej (obr./min). Wzajemna zależność tych czynników jest sterowana krzywą „ciśnienia i prędkości” lub PV. Ponieważ działanie śruby pociągowej opiera się na powierzchniach ślizgowych wspierających obciążenia, tarcie między nakrętką a śrubą generuje ciepło. Na tych powierzchniach dochodzi również do zużycia. Krzywa PV definiuje bezpieczne robocze wartości graniczne obciążenia i prędkości. Wraz ze wzrostem obciążenia konieczna jest redukcja prędkości obrotowej, aby zapobiec przegrzaniu i nadmiernemu zużyciu. I na odwrót. Można kręcić śrubą z dużą prędkością przy małym obciążeniu lub poruszać się powoli przy większym obciążeniu. Należy zauważyć, że posuw na obrót, często definiowany jako „skok”, można zwiększać, aby zwiększyć prędkość liniową bez zwiększania wymaganej prędkości obrotowej. Jest to dobry sposób przedłużenia żywotności śruby pociągowej. Aby dopasować rozmiar układu śruby pociągowej, należy znać moment, jaki będzie wymagany do napędzania obciążenia. Można to łatwo obliczyć, jeśli znana jest efektywność śruby pociągowej. Im większy posuw na obrót, tym większy moment jest wymagany, ale do pewnego momentu zwiększa się również efektywność..

Możesz skontaktować się z naszym zespołem inżynierii zastosowań, aby uzyskać dalszą pomoc w doborze odpowiedniej śruby pociągowej lub kulowej dla danego zastosowania.

back to top