Skip to content Skip to navigation

Czym się różnią śruby walcowane od nacinanych?

W przypadku śrub pociągowych preferuje się walcowanie, a nie nacinanie (obrabianie na tokarce). Wiąże się to z dociskaniem owalnego pręta między matrycę zakuwającą, która drąży w nim gwinty. Pozwala to na uzyskanie twardszej powierzchni z doskonałym wykończeniem odpowiednim dla śrub pociągowych. Walcowanie to również najpopularniejszy proces obróbki śrub kulowych ze względu na większą ekonomiczność i odpowiednią precyzję w przypadku większości zastosowań przemysłowych. W porównaniu ze śrubami nacinanymi można osiągnąć dokładność przekraczającą 0,003 cala/stopę oraz większą długość.

Jeżeli wymagana jest wyższa dokładność, zaleca się nacinanie. Proces nacinania może zwiększyć dokładność do wartości 0,0003 cala/stopę lub lepszej. Jest to jednak bardzo kosztowny proces, który znacznie skraca maksymalną długość śruby.

back to top