Skip to content Skip to navigation

Ile wynosi maksymalna/minimalna prędkość liniowa siłownika przemysłowego?

Prędkości naszych siłowników przemysłowych zmieniają się i są zależne od modelu. W katalogu zamieszczono arkusze danych dla każdego siłownika, w tym krzywe zależności prędkości od obciążenia. Prędkość siłownika przy danym obciążeniu można w ograniczonym zakresie zmniejszyć, zmniejszając napięcie doprowadzane do siłownika. Jeśli jednak napięcie zostanie zbyt mocno zmniejszone, zmniejszeniu ulegnie prąd doprowadzany do siłownika, co spowoduje przeciążenie jednostki. Większość siłowników przemysłowych działa w zakresie +/-10% ich znamionowego napięcia wejściowego.

back to top