Skip to content Skip to navigation

Czy siłownik pobiera prąd w trybie pracy jałowej? Jeśli tak, ile?

Nie, tylko wersje Low Level Switching i CANbus pobierają prąd w trybie pracy jałowej. Typowy pobór prądu wynosi 30–40 mA w jednostkach 24 V DC i 15–20 mA w jednostkach 12 V DC w trybie innym niż „uśpienia”. „Tryb uśpienia” został opracowany w celu minimalizacji poboru prądu. W trybie uśpienia pobór prądu będzie wynosić poniżej 1 mA przy 12 V i poniżej 2 mA przy 24 V.

back to top