Skip to content Skip to navigation

Czego potrzeba do sterowania siłownikiem liniowym?

Konfiguracja sterowania i zasilania siłownika zależy od typu użytego silnika oraz wbudowanych podzespołów elektronicznych siłownika. Wiele siłowników DC i AC może być zasilanych za pomocą zasilacza i przełącznika dźwigniowego dwupozycyjnego (DPDT). Niektóre bardziej zaawansowane (inteligentne) siłowniki wymagają okablowania do schematu sterowania lub systemu komunikacji magistrali. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi siłownika.

back to top